Styrelsen/kontakt

Styrelse:                        

Svante Kilander, ordf, hillstaby@gmail.com 0650-32226, 073-3764242

Karl Henrik Björk, v ordf, callebjork@hotmail.com 070-6075150

Jan-Åke Malmqvist, janake@dellencat.se 070-3904010

Anita Andersson, anitamickel@gmail.com 070-3943046

Karl Henrik Björk, callebjork@hotmail.com 070-6075150

Lennart Carlgren, lennart.o.carlgren@telia.com 070-9861575

Helena Eriksson, helena.erk@gmail.com 070-6746904

Erik Jonsson, erikiforsa@yahoo.com 070-5633191

Teresia Thyr, Teresia.thyr@halsinglandssparbank.se 073-8073280

Cia Olsson, cia.olsson@icloud.com 070-3728952

Telefon till anläggningen: 0650-23678

Adjungerad kassör:

Hans Åke Persson, 065026027@telia.com 076-8182210

Suppleanter: Ing-Marie Bergroth, 073-8002806 Margareta Bergström, 070-5205384 Olle Wiberg, 070-8956235

Valberedning:  Astrid Nilsson, sammankallande, 070-6343333

Nils Grundström, 070-2602377

Anna-Karin Malmqvist, 073-0267302

Marta Trolin, 072-2309697

Anställda: Göran Bäckström är anställd som föreningens vaktmästare. Han sköter även bokningar av gården. Kontakta Göran via telefon 0650-23678 eller via mejl: bokning.forngard@gmail.com

Kristina Ovanfors är också anställd och hennes arbetsuppgifter är att i första hand arbeta med Forsa Sockenbilder. Kontakta henne om du har bilder som du vill ska skannas in och publiceras eller om du har synpunkter på redan inlagda bilder. Kristina har e-post-adress k_ovanfors@hotmail.com och telefon 0650-32133 och 073-8319973.

Medlemskap: Årsavgiften är 100 kr per person och år, familjeavgift 200 kr per år. Skicka avgiften till plusgiro 88 44 17-7 eller till bankgiro 281-0109 om du vill bli medlem. Skriv namn och adress i meddelanderutan.

Föreningens stadgar: