Kälkebobyggningen

KÄLKEBOBYGGNINGEN

Kälkebobyggningen skänktes till Forngården 1930 av Johan Johanssons arvingar i Kälkebo. Efter diskussioner placerades den på den tidigare troliga smedjebacken och blev återuppbyggd 1935.

Funktionen var en sängstuga med nattstuga, dvs en undantagsstuga för de äldre i östra halvan, och pig- och drängkammare åt väster.

Byggnaden antas vara byggd på 1750-talet och är i liggande timmer samt står på pelare av natursten och har vedtak och blyinfattade fönster.