Forngården

Forngården

Forsa Forngård ligger i Fränö by. Fränö var tidigare en klungby med tre hemman, Västergården, Norrgården och Sörgården samt mindre gårdar och torp för soldater och hantverkare.


Vid laga skiftet 1900 flyttades Sörgården cirka en kilometer österut och kvar blev Norrgården och Västergården. Bryggstugan innehåller en bostadsdel, brygghus samt en ladugård (fäx), sammanbyggt i vinkel med stall och loge.


Byggnaden är från 1700-talet, byggd i liggande timmer på torpargrund av natursten och har en oinredd vindsvåning. Längan har så kallat vedtak med flera lager näverisoliering. 

Västergården köptes 1929 av dåvarande Forsa kommun och några år senare invigdes den som forngård. Västergården är en fyrbyggd gård. De fyra byggnaderna är Barstugan, Bryggstugan, Sängstugan och Logen. Utanför fyrbyggnaden finns fler byggnader och du kan läsa om några av dem under respektive rubrik.

Granngården Norrgården donerades till hembygdsföreningen 1989 av framlidne Erik Hed.