Linprojektet

Linprojektet.

Forsa Sockens Hembygdsförening har tillsammans med Scenplats Hudiksvall och Lunds Skola odlat lin vid Forngården i Fränö 2015. Skolan har sedan varit med vid skörden (rivningen) och sedan har samtliga moment fram till spinning utförts vid Lunds Skola.

Hela projektet har utförts med sakkunnig ledning av Karin Westin, Trogsta.