Nyhetsbrev


Hillsta, Forsa 16 maj 2019


Hej Kära Medlemmar,
I förrra medlemsmejlet tänkte jag ha passat på att tacka för mig, eftersom jag kommer att lämna Forsa i sommar, men jag tackar nu i stället.
Vi köpte Oppigårn i Hillsta hösten 2006 och under de 10 år som följde, som var mina sista 10 år på UD, var Hillsta en oas i det, bokstavligt talat, ökenlandskap, där vi annars bodde för det mesta, för det var här i Forsa som vi pustade ut från vår annars rätt så riskfyllda tillvaro. I samband med pensionen 2016 sa vi till varandra, min fru och jag, att ”nu, NU hade vi flyttat för sista, absolut sista gången!” Men så blev det inte, för nu står vi mitt i flyttbestyren, för i sommar flyttar vi söderut, i riktning mot (skånska) Lund, om än inte ända fram. I Lund med omnejd bor barn och barnbarn och när vi nu förkortar avståndet till dem med 60 mil, har vi inte så mycket mer än samma avstånd kvar till Lund som det är mellan Forsa och Stockholm. Dvs det är plötsligt möjligt att bestämma att ses utan att vi måste planera resorna i förväg och utan att nedresan tar 10 tim, oavsett om det är med bil eller med tåg till Arlanda (”bäst ta ett tidigare tåg om det är förseningar så att vi riskerar att missa flyget...”) fvb till Kastrup/Sturup och sedan tåg/buss till Lund, eller med tåg via Stockholm (”bäst att ta ett tidigare tåg från Hudik så att vi inte missar anslutningen i Stockholm pga växelfel i Söderhamn...”).
Tack, alltså, för mig, kära medlemmar. Det var en ära och ynnest att få tillhöra er krets och att dessutom få tillhöra Hembygdsföreningens styrelse med dess flöde av kunskap, klokskap och visionärt tänkande som finns där och minnena och erfarenheterna därifrån tar vi med oss när vi flyttar, liksom vi tar med oss alla andra vackra Forsaminnen. Men ändå är det med stor saknad som vi reser, en saknad som vi emellertid balanserar mot glädjen att få umgås oftare med barn och barnbarn och under mindre stressiga förhållanden.
Slutligen några korta tillkännagivanden: Vid senaste styelsemötet, dvs 7 maj, beslutades att Jan-Åke Malmqvist går in som tf ordförande tills dess att en permanent lösning nåtts. Vidare har sekreterarsysslan nått en dellösning, eftersom David Sundfors lovat vara protokollförare framöver och kanske är det även så lyckligt att kassörfrågan kan vara på väg att lösas. I alla händelser önskar jag den nya styrelsen och föreningen som helhet varmt lycka till framöver i uppdraget att arbeta för Forsa socken och dess rika arv.
Och, som sagt, tack för mig, tack så väldigt mycket!

Svante Kilander


Nyhetsbrev