Styrelsen/kontakt

Styrelse

Jan-Åke Malmqvist, t.f. ordf, janake@dellencat.se, 070-3904010
Carl Henrik Björk, vice ordf, callebjork@hotmail.com, 070-6075150
David Sundfors, sekr, d_sundfors@hotmail.com 072-2122630
Helena Eriksson, ledamot helena.erk@gmail.com 070-6746904
Erik Jonsson, ledamot, erikiforsa@yahoo.com 070-5633191
Cia Olsson, ledamot, cia.olsson@icloud.com 070-3728952
Helene Björk, ledamot, hobbe.b@icloud.com 070-6112674
Robin Kadi, ledamot, robin.kadi@hiab.com 070-6635130
Iréne Solmegård, ledamot, solmegard@hotmail.com 073-8269009


Adjungerad kassör:

Hans Åke Persson, adj. kassör persson.hansake@gmail.com 076-8182210

Suppleanter

Margareta Bergström, margareta_bergstrom2002@yahoo.com 070-520 53 84
Markus Ståhl, m_stahl@icloud.com 070-3029598
Maria Carlgren, carlgrenmia@gmail.com 070-2484352


Valberedning

Anna-Karin Malmqvist sammankallande 073-0267302
Nils Grundström 070-2602377
Åsa Magnusson 070-3222348
Marta Trolin 072-2309697

Föreningens postadress är: Forsa Sockens Hembygdsförening, c/o Hans-Åke Persson, Sunnanbäck 52, 824 61 Forsa


Anställda

Göran Bäckström är anställd som föreningens vaktmästare. Han sköter även bokning av gården. Kontakta Göran via mejl: bokning.forngard@gmail.com

Kristina Ovanfors är också anställd och hennes arbetsuppgifter är att i första hand arbeta med Forsa Sockenbilder. Kontakta henne om du har bilder som du vill skanna in och publiceras eller om du har synpunkter på redan inlagda bilder. Kristina har e-postadress k_ovanfors@hotmail.com och telefon 073-8319973.

Föreningens swishnummer: 123 442 81 99


Medlemskap:
Årsavgiften är 100 kr per person och år, familjeavgift 200 kr per år. Skicka avgiften till plusgiro 88 44 17-7 eller till bankgiro 281-0109  om du vill bli medlem. Skriv namn och adress i meddelanderutan.

Föreningens stadgar: