Textilprojektet

Textilprojektet "Fränös handvävda i ny tappning" - FHINT

Hembygdsföreningen och Forsa Folkhögskola har samarbetat i två olika textilprojekt. Två olika grupper av distanselever i folkhögskolans fördjupningskurs i vävning och formgivning har medverkat tillsammans med sina lärare med Maivor Unosson i spetsen. Från hembygdsföreningen har Marta Trolin och Astrid Nilsson jobbat med projektet. Det har innehållit analys av forngårdens äldre vävnader, kopiering i dagens material och formgivning av en ny vävnad med inspiration från den gamla. Projektet har sedan gjort utställningar på både folkhögskolan och forngården. Dessutom har två vävhäften producerats.

Textilprojektet                       

Vävskäl - Historik om Forsa Forngård och Forsa Folkhögskola. 14 vävsedlar på nya vävnader och presentation av vävaren.


Pris: 150 kr. Utgiven maj 2013. Slutsåld.


Vävskäl 2 - Historik om vävnader på forngården. Historik om vävutbildningen på Forsa Folkhögskola. Hur man analyserar en väv. 35 vävsedlar på både nya och äldre vävnader.


Pris: 270 kr. Utgiven september 2014.


Kontakta Astrid Nilsson 070-6343333 astrid.emelie@telia.com om du vill köpa vävhäften.