Bli
medlem
här!
Historia
Forsa sockens hembygdsförening
aktuellt sockenbilder historia platsen föreningen arkivet

Historia

Sankt Olof den Helige
Ur: Den Skandinavska Nordens Historia (1850)

Forsa socken är belägen väster om Hudiksvall och socknen genomkorsas i dess mitt av riksväg 84 som passerar intill Forsa Kyrka och vidare mot Delsbo och Ljusdal. Socknen genomkorsas även av ett större vattenflöde, som har sin början vid Södra Dellens utlopp, i form av flera forsar och sjöar på sin väg mot havet. Samhällena Näsviken och Sörforsa är uppbyggda omkring två av de större forsarna. Namnet på socknen har sitt ursprung i byn Forsa som var belägen längs med Rolfstaåns utlopp i Kyrksjön.

Skogen, vattnet och marken har givit människor goda möjligheter att försörja sig i Forsabygden och pollenanalyser visar att man odlat här i åtminstone tvåtusen år. Det finns gott om spår efter dem som levt, verkat och dött i trakten, bland annat finns många lämningar från järnåldern. De stora gårdarna och kyrkornas rika utsmyckningar visar att bygden varit rik. På 1000-talet tågade kung Olav Haraldsson med sin här genom det bara delvis kristnade Hälsingland på väg mot Nidaros för att återta den norska kronan. Han nådde aldrig sitt mål utan stupade vid Stiklastad, men blev efter sin död helgonförklarad och ett populärt helgon i Hälsingland. Många hälsingar gick över till kristendomen tack vare Sankt Olof.

Med kristendomen tog kyrkobyggandet fart och de flesta sockenkyrkorna byggdes under 1100- och 1200-talen, även Forsa kyrka. Man ville naturligtvis att människor skulle kunna ta sig fram till de nya kyrkorna och kyrkan gick i spetsen för landsvägsröjning. Men alla i obygden gladdes inte, eftersom de med nya, fina vägar riskerade att få besök av många hungriga besökare. Överhuvudtaget har Hälsinglands, lite avskilda läge, varit en fördel som invånarna månat om. När stora epidemier härjat i landet har hälsingarna ofta klarat sig bättre än andra och man har sluppit inblandning från kungar och stormän under långa tider. Innan den första fogden med ansvar för Hälsingland skulle sändas dit i början av 1300-talet såg makthavarna till att skriva ner Hälsingelagen. Några år tidigare hade kungens skatteuppbördsman blivit ihjälslagen av arga hälsingar och kanske ville man ha en ordentligt nedskriven lag att luta sig mot i framtiden. ”Med lag skall man land bygga…” inleds Hälsingelagen och den är på ett sätt mer jämlik än andra landskapslagar - den ger inte bara män utan även kvinnor rätt att slå ihjäl en otrogen äkta hälft.

Folkdräkt

Text: Astrid Nilsson, Bild: Åke Palm

Befolkningen i Forsa socken var under 1700- och 1800-talen huvudsakligen bönder. Deras klädsel var det vi idag kallar folkdräkter. Eftersom folkdräkterna var deras vanliga kläder fanns plagg för många olika tillfällen som årstidsväxlingar, helg och vardag samt livets olika högtider. En viss konformitet skapades och kläderna kom att likna varandra mycket. Genom kläderna visade man sin status i samhället. Kläderna påverkades ändock lite av modet, dock med en viss tidseftersläpning. De som levde i samhället kände till koden för hur de olika plaggen skulle användas.

Mot slutet av 1800-talet övergick de flesta till att använda modepåverkade kläder och folkdräkterna övergick till att bli festkläder och senare till att inte användas alls. När man senare började kopiera de gamla folkdräkterna, var det mest festkläderna som blev förlagor och som man idag ser som ”Forsadräkten”. I hembygdsföreningens ägo finns en stor dokumentation om hur de gamla folkdräkterna såg ut och användes.

Kvinnodräkt under 1800-talets första del


Kvinnorna bar alltid en hängselsärk underst som aldrig syntes. Över denna bars en överdel av linne med vida rynkade ärmar med smala broderier på ärmlinningarna. Denna hölls ihop i halsen med ett halslås eller en liten sölja, båda i silver. Under 1800-talet blev de smalrandiga kjolarna högsta mode och till högtid användes oftast den randade kjolen med svart bottenfärg. Till denna ett rött enfärgat livstycke av kläde eller vadmal med små skört eller fläbbar bak och som var bandkantat med svart band. Detta var dubbelknäppt och fästes med små svarta knappar eller hyska och hake. Förkläden användes vid alla tillfällen och till fest kunde ett ljusbottnat bomullsförkläde med tvistränder pryda dräkten. Förklädet fästes runt midjan med färgglada vävda band med tofsar i ändarna. Kvinnor bar röda stickade strumpor och svarta skinnskor med silver- eller mässingsspännen. En huvudbonad hörde till och de stora bindmössorna användes i Forsa. De var ofta klädda med mönstrade sidentyger eller tambursömsbroderade släta sidentyger och hade nackrosett. Under mössan användes ett vitt stärkt mösstycke av ihopsydda knypplade spetsar. Över axlarna bars ett dubbelvikt halskläde i siden, kattun eller hemvävt rutigt bomullstyg som hölls ihop med en sölja i silver.

Mansdräkt under 1800-talets första del


Mörkblå kort rock/tröja i mörkblått kläde med röda bandkantningar och röda klädda knappar i dubbla rader. Knäbyxor i mörkblått kläde med stora och små mässingsknappar och mässingsspännen nedanför knäna. Smalrandig väst på linnebotten med hög krage, dubbelknäppning med 18 mässingsknappar och två fickor för fickuret. Stickade mörkblå strumpor med färgglada strumpeband med tofsar s k knätofsar. Under bars en ålderdomlig linneskjorta med smala broderier på ärmlinningarna. Skjortans höga krage hölls ihop med en kragknapp och ett hoprullat halskläde i siden eller kattun. Till detta bars en skärmmössa av skinn, en s k kaskett. På fötterna bars svarta skinnskor med silver- eller mässingsspännen.

Forsamål

MOMMAS FRÄSEN, PÅ FORSAMÅL
Uppläsare: Håkan Franck

Lyssna på typiskt Forsamål i den behagliga uppläsningen som Håkan Franck gjort av boken Mommas fräsen eller Mormors katt. Boken är speciell eftersom den har översatts till över 40 olika dialekter runt om i landet. Håkan Franck var också den som hjälpte till att översatta boken till Forsamålet. Mer om boken och författaren till den längre ner. Tekniker vid inspelningarna var Jan-Åke Malmqvist.

Copyright © Forsa Sockens Hembygdsförening. Ej tillåtet att kopiera och dela vidare.

Inledning
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7

Om Rut ”Puck” Olsson

Författaren är född och uppvuxen i Hälsingland och flyttade 1953 till Älvdalen som lärare. Mötet med Älvdalska blev närmast chockartat. Ju mer kunskaper om Älvdalska hon fick, desto mer växte bara Pucks intresse för dialekten, samtidigt som hon också insåg dialektens prekära situation. Efter att ha avslutat sitt arbete som småskolelärare, skrev och publicerade Puck en novell på Älvdalska om (något som de flesta barn tycker om) en katt. Boken, Mumunes Masse (eller Mormors Katt) mottogs med stor entusiasm, inte bara i Älvdalen utan snart även i andra delar av Sverige. Mellan 1987 och 2023 har boken översatts till inte mindre än 45 olika svenska dialekter.

Om boken

MOMMAS FRÄSEN PÅ FORSAMÅL
Författare: Rut Olsson
Illustratör: Hjalmar Larsson
Översättare: Håkan Franck
Utgivningsår: 1999
Utgivare: Forsa hembygdsförening

Illustration: Hjalmar Larsson

Forsa kyrka

Den nuvarande kyrkan i Forsa byggdes på 1840-talet och ersatte en medeltida kyrka. Vissa delar - norra och östra väggarna samt sakristian - är bevarade från den gamla kyrkan. Vid en restaurering 1936 fick kyrkan nytt altare och en altartavla målad av Tor Hörlin. Bland inventarierna finns en 1200-talsskulptur föreställande Sankt Olof och träskulpturer gjorda av 1500-talsmästaren Haakon Gullesson. I den medeltida kyrkan satt under sekler en märklig järnring i dörren. Innan den hamnade i Forsa ska den ha suttit i Högs kyrka. På den s.k. Forsaringen finns en lagtext, skriven med runor, som troligen är Nordens äldsta bevarade rättsliga text.

I Forsa församling förekommer än idag (en modern variant av) kyrkliga husförhör.

I sakristian hänger ett porträtt av Matthias Olavi, prost och lagman i mitten av 1400-talet, som lär vara identisk med den legendariske stormannen ”Greven i Bäck”. Enligt sägnen ska han ha varit så rik att hans grisar fick mat på silverfat och den som byggde den s.k. Gillestugan - en liten, kvadratisk gråstensbyggnad bredvid kyrkan. Om den som namnet antyder verkligen varit lokal för ett medeltida gille, en förvaringsplats för dyrbara föremål tillhörande den allra första träkyrkan eller en försvarsbyggnad är oklart.

Forsas kyrkböcker går tillbaka till 1690-tal.

Läs mer om den mytonmspunna Gillestugan

Forsaringen

I Forsa kyrka satt under sekler en märklig järnring i dörren. Innan den hamnade i Forsa ska den ha suttit i Högs kyrka. På den s.k. Forsaringen finns en lagtext, skriven med runor, som troligen är Nordens äldsta bevarade rättsliga text. Enligt Riksantikvarieämbetet är ringen från tidig vikingatid, alltså 800-900-tal och texten är en föreskrift om bötesbelopp. Ringen förvaras på en brand-och stöldskyddad plats men en kopia finns i kyrkan.

RUNOR ÖVERSATTA:
En tvegill oxe och två öre till stav för första gången:
:två oxar fyra öre för andra gången:
:men för tredje gången fyra oxar och åtta öre till stav:
:och all egendom i kvarstad om han icke gör rätt för sig:
:det som de lärde tillkommer enligt landets lag, det blev förr stadgat och stadfäst:
:men de gjorde sig detta: Anund i Tåsta:
:och Ofeg i Hjortsta:
:men Vibjörn ristade.


ÖVERSATT TILL NUSVENSKA:
En oxe och två öre (i böter) till "stav" för att återställa vi i gillt skick första gången;
två oxar och fyra öre för andra gången;
men för tredje gången fyra oxar och åtta öre;
och all egendom i kvarstad, om han icke gör rätt för sig.

Det som folket äger att kräva enligt landets lag, det blev förr stadgat och stadsfäst.
Men de gjorde sig detta, Anund i Tåsta och Ofeg i Hjorsta.
Men Vibjörn ristade.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Forsaringen

Föreningens historia

Krönika

Om Forsa forngård i Fränö by och Forsa Sockens Hembygdsförening, dess tillkomst samt verksamhet genom åren. Denna historik är sammanställd inför forngårdens 75 års jubileum och Hembygdsföreningens 50 års jubileum, år 2008.

1920-talet


Kommunalfullmäktige behandlar i maj 1926 en skrivelse av riksdagsmannen Johan Johansson i Kälkebo. Han skriver till Forsa kommunalnämnd och kommunalfullmäktige följande:

”Något måste göras för bevarandet av den äldre byggnadskulturen i socknen. De mest typiska och karaktäristiska gårdarna som funnits i socknen i slutet av förra århundradet har numera försvunnit eller blivit ombyggda med undantag av vissa enstaka byggnader. Även andra saker, som även i enstaka fall finnes kvar, upplysande och påminnande om svunna tiders allmogeliv och kultur.”

En liten utredningsgrupp tillsätts, bestående av förre handlaren Jonas Forsberg i Bäck och riksdagsmannen Jonas Andersson i Hedsta. 300 kronor ställs till förfogande för utredningsarbetet.

1928 omkommer tragiskt riksdagsmannen Johan Johansson, Kälkebo, i en tågolycka vid 59 års ålder.

I sökandet av en blivande forngård stod valet mellan Västegårn i Fränö och Oppegårn i Norrviksta. En del personer i socknen, främst rektorn på Forsa Folkhögskola, Israel Jonzon, röstade för Oppegårn, främst för att den låg lämpligt till för järnvägsresenärer från bl. a. Hudiksvall. Henry Littmarck, agronom och också lärare på Folkhögskolan, ansåg att Västegårn i Fränö var ett bättre alternativ. Kampen om var forngården skulle placeras, vann Littmarck.

Idag, med facit i hand, kan man se att valet av Västegårn i Fränö var bäst. En komplett fyrbyggd gård med uthusbyggnader. Naturen, stora rymliga marker lämpade för olika kulturella verksamheter och dessutom centralt i Hudiksvalls kommun (redaktörens tillägg).

Juni 1929 har Forsa kommunalnämnd sammanträde och utredningsgruppen framlägger sitt förslag som lyder:

1. Kommunen ställer sig som huvudman för företaget.
2. Från hemmanet Fränö nr 1 inköpes med befintliga byggnader 2,43 ha åker och tomtmark för 7 500 kr, eventuellt utökat med ytterligare cirka 2 ha för ett sammanlagt pris av 9 500 kr.
3. För forngårdens fullständigande i sitt ursprungliga skick, fyrbyggda gård, inköpes av nämndemannen Jonas Johansson i Ransta en sängstugubyggnad för 500 kr. Den tidigare sängstugan som fanns på platsen hade flyttats ut på Fränöudden av ägaren Lars Erik Olsson (redaktörens tillägg).
4. Mottaga som donation av dels enskild ägare, dels Fränö byamän, vid laga skiftet avsatta utmålen samt å dessa uppförda en badstu och ett båthus jämte andra utfästelser.
5. Kostnadsberäkning utvisande att forngården i komplett skick med inventarier kostar ca 20 000 kronor.

Nämnden beslutade med full enighet att kommunen borde anslå ett lämpligt belopp för anordnandet av en forngård i enlighet med utredningsgruppens framlagda förslag. Hemställan av bidrag skall göras hos Uddemantals- och Legokassorna med 6 000 kr.

Nämnden föreslår att kommunalfullmäktige måtte anslå ett belopp av 7 000 kr för ändamålet samt att beloppet får upplånas. Det har berättats att riksdagsmannen Jonas Andersson i utredningsgruppen gjort studiebesök på Skansen och därefter yttrat: ”Forsa skall ha en forngård, ej någon hembygdsgård.”

1930-talet


Riksdagsmannen Jonas Andersson, Hedsta, avled 1931, 58 år.

Oktober 1929 utses en forngårdsstyrelse bestående av Lars Erik Olsson och Stina Hed i Fränö, Jonas Forsberg och Henry Littmarck i Bäck, Karin Johansson i Kälkebo, Lars Nilsson i Övernäs, Olof Olsson i Utnäs, Nils Westberg i Björkmo, Gotthard Nordin i Långby, Hjalmar Wahlström i Forssa, Fredrik Hill Forssån och Agnes Ellström Hamre. Till ordförande valdes Henry Littmarck.

Det beslöts att den valda styrelsen inom sig skulle utse ett arbetsutskott av tre personer att handha förvaltningen av arbetsuppgifterna för forngården. Henry Littmarck, Lars Erik Olsson och Nils Westberg utsågs.

Under hösten 1929 erhåller kommunen lagfart på köpet, del av Fränö nr 1 med åbyggnader och mark på 2,43 ha, samt lagfart på den s.k. Båtlänningen om 0,46 ha. Båtlänningen skänkes av byns jordägare, vilka ägde den gemensamt som båt- och linsänkeplats.

Januari 1930 uppdrogs åt stenarbetaren Olof Norell att göra grund till den nya sängstugan, samt rivning och uppförande åt snickarna Lars Persson i Hedsta och Valter Sverin i Fränö. Transporten från Ersk-Annersa i Klångsta åtog sig Lars Erik Olsson i Fränö.

Den nya sängstugan kortades med en meter för att körbron till logen inte skulle behöva röras.

Taktäckningen skall utgöras av nävertak med takved av bräder.

Ett erbjudande hade kommit från sterbhuset i Kälkebo, att de ville skänka den gamla säng- och nattstugan till forngården. Det beslutades tacksamt att mottaga gåvan och arbetet med nedmontering och flytt sattes igång omgående för att taket var i dåligt skick. En plats för byggnaden utsågs, den s.k. sme'backan.
Under renoveringen år 1930 inköptes blyfönster till forngårdens säng- och bryggstuga av Olof Persson i Söderäng. Ägarna av Hillsta nr 5, Anna Omnell och Lars Östergård skänkte 12 st. blyfönsterbågar. Jonas Persson Lumnäs (Skarmyra) skänkte en spishäll till sängstugubyggnaden. Valter Sverin en skorstensstolpe. Lars Persson Hedsta 2 dagsverken, Anders Eriksson Klångsta 8 säckar samt div. bindgarn. Jonas Forsberg fönsterbly, glas samt lås. Henry Littmarck skänkt 2 lass gammalt tegel. Diverse lösöre har också skänkts av olika personer.

Februari 1931 kom det in anbud på takved, stockar kluvna i kvartar. Lägsta anbudet hade Per Emil Grundström Björkmo, 2:50 per stock.

Juni 1931 meddelade regeringsrådet Herman Palmgren att han vill skänka en gök-klocka till forngården. Den var inköpt i Tomten i mitten av 1880-talet. Gåvan mottogs tacksamt och det beslutades att den skulle placeras i det rum som först blev färdigt på forngården.
Frågan om att bilda en hembygdsförening togs upp men bordlades.

Oktober 1931 inbjöds redaktörerna för Hudiksvalls Posten, Hudiksvalls Tidning, Hälsinglands Folkblad och Hudiksvalls Nyheter. Följande lydelse sändes till redaktörerna:

- På uppdrag av Forssa Forngårdsstyrelse får jag härmed inbjuda Eder att bese forngården i Fränö torsdagen den 1 oktober. Om avresa sker med buss från Hudiksvall kl. 2.15, möter bil vid skolorna i Lund.

Forssa den 28 sept. 1931
Högaktningsfullt
Henry Littmarck

Alla redaktörerna hörsammade inbjudan och de hämtades med bil i Lund. Därefter demonstrerades forngården under några vackra eftermiddagstimmar. Kl 5 bjödo herrskapet Hed på kaffe. Återresan skedde med bil till Hedsta anhalt och därifrån till Hudiksvall kl 6.14. Under den följande veckan inflöt i samtliga tidningar utförliga skildringar av forngården och besöket där, illustrerade av vackra fotografier.

Februari 1932 beslutades att det dåliga spåntaket på bryggstugan skulle bytas ut mot näver och runda takroer, brädhuv upptill och harsp nedtill samt grövre längsgående stänger mitt på taket. Anbud på virke skulle infordras. Näver skulle inköpas som förut från H. Knapp i Hudiksvall.

April 1932 var det vackra och stabila taket på bryggstu'byggningen klart.

Det beslutades:
- Grundgrävning och läggning samt reparation av grunden under barstu'byggningen skulle ske samt grundgrävning och läggning av spisgrund.
- Diktning av Kälkebobyggningen, för att möjliggöra uppsättning av skänkta väggmålningar.
- Rödfärgning och tjärstrykning av byggnaderna.
- Pappspänning och limfärgning av väggarna i bryggstuga och de båda kamrarna.
- Oljemålning av förstu'dörrar och förstu'kvist.

Forngårdsstyrelsen skriver till Arbetslöshetskommittén i Forssa om önskemål att få hjälp med arbetskraft - vilket beviljas.
Lars Erik Olsson sköter tillsynen av arbetena och tillhandahåller vid behov, häst och stendrög. Olof Hed d.ä. erbjöd sig tillverka diktjärn och låna ut murpanna för kokning av rödfärg. Det beslöts att Lars Erik Olsson skulle få fortsätta arrendet av forngårdens åkermark. Arrende skulle utgå med 60 kr gällande 1933. Ett önskemål från framlidne riksdagsmannen Jonas Andersson framfördes av hustrun Ingrid Andersson. Paret vill donera prästgårdshärbret till kommunen. Jonas Forsberg i Bäck har önskemål om att få förvärva ett gammalt skakverk av hemmansägare Olof Jonsson och Johan Samuelsson i Lumnäs. Arbetsutskottet, som för sin del ansåg att byggnaden ifråga skulle på ett instruktivt sätt kunna åskådliggöra en för socknen i gångna tider betydelsefull näring, linberedningen, måste med ett beklagande konstatera att då medel saknades och ej heller under nuvarande förhållande kunde bli ställda till disposition av kommunalfullmäktige.

3 september 1933 invigdes forngården av landshövdingen Sven Lübeck med ca 2 000 personer närvarande. Invigningen var föremål för en mycket stor uppmärksamhet i ortspressen.

Vid utgången av år 1933 var skänkta föremål 368, varjämte en hel del textilier, kanske ett hundratal som ännu icke kunnat katalogiseras. Detta är ett bevis på vilket intresse forngården skapar.

Mars 1934 beslutades att flytta socknens gamla tiondehärbre, vilket av framlidne riksdagsmannen Jonas Andersson i Hedstas arvingar skänkts till kommunen och vilken byggnad tyvärr inte kunde få kvarstå i sin rätta miljö i prästgårdens park. Uppdraget att plocka ned och sätta upp härbret gick till skicklige byggnadsnickaren Lars Persson i Hedsta. Arrendator Olof Larsson i Prästgården erhöll uppdraget att frakta härbret över isarna till Fränö. Det betonades att vid visning av forngården, skulle det klart markeras att härbret icke utgör ett vanligt gårdshärbre. Styrelsen ansåg nödvändigt att för framtiden undvika plöjning på den del av åkerjorden som ligger norr om en linje, dragen strax bakom Kälkebobyggningen. Vidare måste gårdsplan och fägård fridlysas för betning men i stället slås några gånger under sommaren.

April 1934 utsågs Stina Hed, Fränö, till vice värd. Arbetsuppgiften var att guida besökare och ha ansvaret för alla nycklar. Arvode 25 kr för innevarande år. Det uppdrogs åt kassören Nils Westberg att införskaffa en sparbössa som besökarna kunde lämna frivilliga bidrag i.

Augusti 1934 beslutades, att till forngårdsfesten i början av september, införskaffa en bekvämlighetsinrättning för en kostnad av högst 200 kr.
Ordförande Littmarck fick i uppdrag att hos Sv. Turistföreningen och hos kommunala myndigheter undersöka möjligheterna att vid forngården anordna ett s.k. vandrarhem. Ordförande erhöll också uppdraget att skaffa etiketter till föremål samt blanketter till tacksamhetsskrivelser för mottagna gåvor.

Vid utgången av år 1934 var antalet katalogförda föremål 599.

Maj 1935 erhölls en gåva av Per Albin Blom i Kalvhaga. ”Sweriges Rijkes Lands o Stads-Lagh” tryckt år 1636. Då boken befunnits ha stort antikvariskt värde, beslöt styrelsen att uttala sitt tack för den värdefulla gåvan samt att till herr Blom överlämna en gratifikation på 10 kr. Det beslöts att bokverket samt Gustaf II Adolfs och Karl XII biblar skulle för forngårdens räkning deponeras i sockenarkivet. I böckernas ställe skulle å forngården utläggas textade meddelanden om dispositionen. (En ättling till Blom gjorde senare anspråk på böckerna - vet ej om böckerna återlämnades till släkten. Red. anm.). Kassören Nils Westberg ropar in en gammal kassakista på auktion efter framlidna Karin Andersson i Bäck. Kistan har ägts av hennes far, tillika far åt framlidne riksdagsmannen Jonas Andersson, Anders Ersson i Hedsta.

Kakelugn i gåva av Jonas Forsberg i Bäck för uppsättning i sängstu'kammaren.

Sommarfesten för år 1935 beslutades ske på midsommarafton och midsommardagen, alltså i två dagar.
Med hänsyn till publik tillströmning och ekonomiskt netto, måste festen anses mycket lyckad. För festen redogjordes utförligt i ortspressen.

Antalet katalogförda föremål vid 1935 års utgång var 635 förutom böcker och textilier.

Juni 1936 erhålls ett flaggstångsämne av Johan Samuelsson i Lumnäs såsom gåva. Olof Hed ombesörjer transporten.
Beslutar styrelsen att i Kälkebobyggningens sängstu' uppföra en öppenspis, varigenom möjlighet skulle kunna beredas besökare att vid dåligt väder torka kläder samt verkställa matlagning och kaffekokning.

Styrelsen beslöt att för ett pris av 15 kr inköpa en gammal väl bibehållen chiffonje, målad i gult med röd ådring, vilken vid auktion efter ”Janken i Tomta” - donatorn av de vackra glasmålningarna - inropats av kyrkovärden Jonas Eriksson i Åkre.

Midsommaraftonsfest 1936 med majstång, folklekar, dans mm.

Juni 1937 ombesörjer Olof Hed stenar för såväl flaggstång vid grinden som majstång på stora tunet. Kassör Nils Westberg inköper flagga. Dryftades frågan om att anskaffa en egen dansbana. Lars Erik Olsson undersöker en salubjuden dansbana i Fläsbro och underhandlar med ägarna bröderna Flöjt. (Banan köptes förmodligen, för året därpå fanns en bana. Red. anm.).

Ordf. Henry Littmarck underhandlar med fotograf Ragnar Forsberg angående anskaffande av fotografier från forngården samt reproduktioner av dessa för försäljning.

Ordförande får i uppdrag att snarast låta verkställa montering av kälkebotapeten.

Juni 1938 målning av spelkuren och biljettkuren vid dansbanan.

Augusti 1938 beslutades att draga lyseledning till dansbanan från logknuten över två stolpar.
Konservator Manne Östlund uppmonterar de gamla väggmålningarna från Kälkebo.
Arbetsutskottet erhöll uppdrag att fatta beslut angående återställandet av konstnären Åkerströms gamla väggmålningar, senast använda som underlag för tapet i barstu'kammaren.

December 1938 Till ledamot i Forngårdsstyrelsen efter avlidne Nils Westberg valdes för 1 år P.E. Grundström. Ledamoten Jonas Forsberg i Bäck avlider samma år.

1940-talet


Juni 1941 Forsa Nykterhetsförbund försöker stoppa dansen på midsommarafton. Utskottet/Forngårdsstyrelsen får stöd att fortsätta som vanligt, av framstående män inom det kommunala livet.
Dansbanan repareras.
Den traditionella festen på midsommaraftonen börjar kl 7 e.m.

Entré: vuxna 1 kr, barn 25 öre. Deltagare i sockendräkter fritt inträde. Dans: fri.

Teater: SLU:s teateramatörer

Pjäs: ”Den gamla gården” av Per Johannes. Regi Herbert Lindberg.

Juni 1942 beslutas att inköpa en av agronom Littmarck å auktion i Bäck inropad chiffonjé för ett pris av 60 kr.

Maj 1943 insattes nya fönsterbågar i barstuga. Konservator Manne Östlund från Valbo fortsätter med de gamla målade tapeterna.

Maj 1944, styrelseledamöterna agronom Henry Littmarck och Olof Olsson, Utnäs, avlidit. Till arbetsutskott för forngården valdes ordförande L.E. Olsson i Fränö, Werner Enström i Tronbo och kassör Erik Hed i Fränö. Stina Hed fortsätter som vice värd.

Maj 1947 beslutades att forngården skulle vara öppen mellan kl 14 och 18 varje söndag under sommaren. Brita Eriksson tillkommer i arbetsutskottet.

Maj 1948 gav kommunalfullmäktige uppdrag åt Forngårdsstyrelsen att utreda möjligheten om att bilda en hembygdsförening. Frågan bordlades.

1950-talet


Maj 1950 hölls parentation efter vice värden Stina Hed som avlidit.

Maj 1951 beslutades att inköpa en trebent kaffepanna i koppar av Oskar Blank i Kalvhaga för 35 kr.

Maj 1952 hölls parentation efter Lars Erik Olsson som avlidit. Han var den ende som var kvar från det arbetsutskott som utsågs vid forngårdens bildande. Eftersom styrelsen numer består av endast 7 ledamöter så utsågs inget arbetsutskott.

Oktober 1955 rivs det förfallna får/svinhuset som var vidbyggt fejset. Väggen brädfordras och marken jämnas till.
Den 25 juni 1958 bildas Forssa Hembygdsförening vid en sammankomst i Klockargården.
P.H. Lindh valdes att leda förhandlingarna och han berättade om det förarbete som skett inom socknen inför denna dag.
- Bl.a. har smeden Gustav Fagerström, Övernäs, på eget initiativ förberett en hembygdsafton den 16 april i Folkets Hus, Näsviken.

En kommitté bestående av Gustav Fagerström, Sören Fagerström, Hilding Lindh, Gösta Svensson och Anton Nilsson utsågs till att ansvara för kvällen på Folkets Hus i Näsviken. Museiintendent Cajmatz var föredragshållare. Hamre manskör och en trio bygdespelmän svarade för underhållningen. Under kvällen antecknade sig många för medlemskap om den tänkta föreningen kom till.

Vid sammankomsten på Klockargården beslöts att bilda en hembygdsförening med nio styrelseledamöter och med personliga suppleanter. Till ordf. valdes Anton Nilsson Norrviksta, vice ordf. Gustav Fagerström Övernäs, sekr. Karin Nilsson Hedsta, vice sekr. Olle Persson Rumsta, kassör Herman Olsson Bäck. Övriga ledamöter: Sören Fagerström Byberg, Gösta Svensson Tövsätter, Anna Persson Hamre, Rubin Olsson Fränö.
Till revisorer Johan Andersson Hedsta och Nils Larsson Kälkebo. Ersättare Verner Enström Tronbo.
Årsavgiften fastställdes till 3 kr per medlem. 20 roteombud utsågs, främst för att inkassera medlemsavgifter samt dessutom värva medlemmar och hålla kontakt med styrelsen, även bevaka föreningens lokala intressen såsom natur- och byggnadsvård.

Under sommaren och hösten 1958 hade styrelsen för Hembygdsföreningen möten där riktlinjer för föreningens fortsatta verksamhet uppsattes. En surströmmingsskiva anordnades på forngården, där alla roteombuden var kallade för information.

Karin Larsson Kälkebo, framförde önskemålet angående ett övertagande av forngården till Hembygdsföreningen. Det enades dock om att Forngårdsstyrelsen och Hembygdsföreningen skulle samarbeta, främst vid de traditionella midsommarfestligheterna nästa år.

Mars 1959 beslutades att inköpa en bandspelare. Kyrkan satsar 550 kr, Hembygdsföreningen 150 kr och köpman Nils Eriksson i Sörforsa sponsrar med 150 kr.

Midsommaraftonens fest 1959 erhöll följande tidsschema:

Klockan
17:00 Gossmusikkåren.
18:00 Resande av majstång.
19:00 Krönikespel.
20:00 Spelmanslaget.
21:00 Dans.

Augusti 1959 överlämnas till Hembygdsföreningen från Frägsta en rotekista mm.

1960-talet


Januari 1960 upphör Forngårdsstyrelsen och forngården att förvaltas av kommunalnämnden.

Mars 1960 redogör Gustav Fagerström för en del material som kommit från Hälsinge Regemente och som förvaras i Trossboden, Rolfsta.
Planer för att utgiva ett släktregister i Forsa diskuterades.
Fotoutställning anordnades i samband med årsmötet på församlingshuset med över 100 bilder som insamlats. Frågan om arkivering skulle undersökas.

Juni 1960, ny dansbana köps in för 1 200 kr.

Det beslutas att midsommarfesten detta år skall pågå i 2 dagar. Midsommaraftonen med början kl. 19 med resning av majstång och dans kring stången. Därefter ett anförande och musik av spelmanslaget och till sist dans på banan.
Midsommardagen kyrkkaffe efter högmässans slut och musikunderhållning av Gossmusik-kåren och Spelmanslaget. Uppförande av krönikespelet ”Greven i Bäck” med folkdanser av Forsa folkdanslag.

Oktober 1960 anordnades en utställning av gamla folkdräkter på Folkhögskolan.

Mars 1961 En insamling av brudtavlor har skett under vintern av Karl Brandt. Meningen är att de skall avfotograferas i samarbete med museet i Hudiksvall.
Lisa Vestberg skänkt en tavla till Hembygdsföreningen.
En elektrisk motor som tillverkats av verkmästare Anders Pettersson, Lund, och som varit i drift vid Forsså Bruk har transporterats till Forngården.
Beslutades att ingå till kommunalnämnden med en framställan om att få disponera forngården i midsommarhelgen i likhet med föregående år. Samtidigt skulle anhållas om att nämnden ginge i författning om att återuppföra de båda nerrivna murarna och utföra annan behövlig upprustning i Barstugan i god tid före midsommar.

Juni 1962 diskuterades om att förvärva f.d. Sälls soldattorp i Hillsta och flytta det till Trossboden på Lägret. Gustav Fagerström är projektledare.

Midsommarfesten 1962 pågick i två dagar. Dag 2 var spelmanslaget medarrangör.
Janne Ellström har ombesörjt insamlandet av fotografier över gamla spelmän och lämnat dessa till Ragnar Forsberg. Dessa skall sedan ramas in och placeras på Forngården. Negativen skall arkiveras av föreningen.

Januari 1963 skrivelse från I. Nilsson om att släktregistret för Forsa påbörjats.
Underhandlingar om att mottaga Skarmyra-Fränö spruthus som gåva för att användas som försäljningsställe för tombolan.

Mars 1963 har föreningen köpt f.d. Sälls soldattorp för en köpeskilling av 1 000 kr. Det beslutas att söka ny plats för Sälls soldattorp - i stället för vid Trossboden - inom kommunen.

Midsommarfesten 1963 återgår till att endast vara på midsommaraftonen.

1964 utses en kommitté att ordna mattor och gardiner till forngården, bestående av Brita Trolin, Ester Widell, Helen Forss och Anna Persson.

Midsommarfesten 1964 var inträdet 4 kr för vuxen och 1 kr för barn. Folkdräktsklädda fritt. Parkeringsavgift 1 kr.
Elin Olsson i Sunnanbäck tar ansvaret för ostkakan på midsommarfesten.
Beslutades att utföra reparationer på knektstugan i Hillsta, bl.a. tegeltaket, fönster och överrede till brunnen så att huset under sommaren kan uthyras till sommargäster.
Meddelades att reparationerna av knektstugan i Hillsta till dags dato dragit en kostnad av 5 108 kr.
Gustav Fagerström erbjöd sig bespruta buskarna kring Trossboden i Rolfsta.
Medlemsavgift 3 kr för ensam och 5 kr för makar.

Midsommarfesten 1965 uppträdde amerikanska sångkören ”Svea Söner”. Regnförsäkring tecknas som vanligt för festen.
Föreningen har fått i gåva av Forsså Bruk en matrikel Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala åren 1811-1961.
Meddelar Anna Persson i Hamre att föreningen anskaffat linne för sömnad av särkar och skjortor samt att Helen Forss i Bäck undervisar i sömnad via kursverksamhet.

Mars 1966 gåva från Stefan Bergman i Bäck. Låda för gratialpapper Forssa kompani. Blågrön till färgen med skjutlock. På lådan står skrivet ”Forssa gratialisters underh ls breflåda Nansta 1841 Nils Grym” och innehållande olika skrifter gällande Forssa kompani.

Augusti 1966 rapporterade ordförande Anton Nilsson om de lyckade kaffe-söndagarna på forngården under juli månad.
Föreningen öppnar postgirokonto. Kassören Sören Fagerström tecknar kontot.
Medlemsantal 242 st.
Den traditionella surströmmingsfesten för dem som arbetat i samband med midsommarfesten anordnas som vanligt på forngården.
Sören Fagerström, Byberg, meddelar att Einar Byqvist har skänkt en kista. Originalmålningen finns kvar med namnet Ingrin Eriksdotter 1774. Från Soneviks sterbhus i Söderäng har donerats en skomakarbänk med tillhörande verktyg.
Carl Erik Brandt i Lund meddelar att skyltar skall beställas och uppsättas vid Storbergsvallen, Näsbovallen och gamla Hornövallen.
Vid årsmötet april 1967 hölls parentation över avlidna medlemmar.

Maj 1967 beslutades om att installera telefon på forngården.
Beslutades om buskröjning på fasta fornlämningar. Det skall ombesörjas av Anton Nilsson och Carl Brandt.
Diskuterades friköp av mark till knektgården i Hillsta. Ägarinnan Edit Omnell, Malmö skall kontaktas.

Augusti 1967 redogjorde Gustav Fagerström för tröskvandringen från Ersk-Anners i Klångsta, som skänkts av Olga, Marta och Milly Johansson. Den är flyttad till forngården. Sören och Gustav Fagerström anordnar tak över densamma.
Vid årsmötet april 1968 hade Sören Fagerström anordnat en stor utställning av kopparföremål.

Augusti 1968 har gåva erhållits från Olov Malmqvists sterbhus i Hillsta. En stiftmaskin, dragskrinda och stakkälke.

Februari 1969 diskuterades ”Forsatröjans” egentliga ursprung. Anna Persson i Hamre valdes att forska vidare.
Vid årsmötet mars 1969 visade Erik Hed ”Filmglimtar från sommarfester i Forsa”.
Nils Grundström, Lund, väljs att justera årsmötesprotokollet.
En utställning av hobby- och amatörmässigt tillverkad hemslöjd visas. Anna Persson i Hamre tackas för allt arbete hon nedlagt i samband med utställningen.

Juni 1969 redogörs för iordningställandet av arkivet i Församlingshuset.
Forsa kommun har under några dagar stått som värd för finska gäster från vänortskommunen Nakkila i Finland. Sista dagen avslutades på forngården där Hembygdsföreningen svarade för värdskapet.

1970-talet


April 1970 beslutades att överlåta sommarens söndagsservering till Ann-Mari Hållén.

Juni 1970 beslöts att inköpa gräsklippare, kylskåp och frysbox.
Scouterna sköter parkeringen vid midsommarfesten.
Fröken Ester Pettersson har donerat kläder till forngården efter sin moder, Hulda Gustava Rindfort född 1865 på Byggninga i Klångsta. Hulda var dotter till Karl Fredrik Rindfort. Rindfort var lärare vid Matnäs- och Tronbo skolor.

Oktober 1970, en traktor tillverkad år 1912 av Lars Olsson, Tronbo (Ölsund) tillsammans med sina bröder, har donerats till forngården.

November 1970, forngården överlåtes av Forsa kommun till Hembygdsföreningen.
Föreningen har fått mottaga ett herbarium som gåva efter framlidne Rasch, Näsviken.
Midsommarfesten år 1971, följande hålltider beslutades:

17:00 Samling.
17:30 Resning av majstång och folklekar.
18:15 Barndansgruppen.
18:30 Spelmanslaget.
18:45 Anförande av Blenda Littmarck.
19:30 Folkdanslaget.
20:00-20:30 Gammal dans.
21:00 Blandad dans till ”Lasse Bengters orkester”.

Augusti 1971 beslöts att iordningställa källaren vid Kälkebobyggningen med lera o.dyl. för att få den tätare.
(Källaren revs och flyttades från Återgårn i Utnäs och uppsattes i Fränö i samband med att Kälkebobyggningen uppfördes i början av 1930-talet. Frakten över isen med häst ombesörjde Lars Erik Olsson i Fränö. Sonen Ruben, då liten grabb, har berättat att han fick följa med fadern vid dessa transporter. Stenhuggaren Olof Nordell ombesörjde rivning och uppsättning.
Enl. ”Västnängarn”, Erik Nilsson, var detta Nordells sista verk som stenhuggare.
Källarsvalen, trappöverbyggnaden, ska enligt en berättelse vara en kopia av svalen vid gamla Norrgårn i Utnäs. Både Återgårn och gamla Norrgårn, nu borta, var belägna efter vägen ner till ”Hogane”. Red. anm.)
Antal medlemmar 304 st.

Maj 1972 beslöts att dansbanan skall förlängas 2,5 m åt öster till en kostnad av 4 500 kr.

Juli 1972 anordnade föreningen i samarbete med folkdanslaget ett gammaldags gästabud för skånska folkdansare och allmänheten. Gustaf Fagerström, Övernäs, välkomsttalade och Rubin Olsson, Fränö, berättade om forngården. Det bjöds på ”pänsgröt och fläsk” och ”fisksoppa”. Prov på gamla hantverk visades. Gammelvala-festen avslutades med dans på banan.

December 1972 donerar Erik Hed en lada belägen på Ön. Hans Dahl donerar en sånings-maskin.
Anton Nilsson uppläser en skrivelse från byggnadsnämnden, som beviljar tillstånd att i Fränö uppsätta soldatgården från Hillsta.
Antal medlemmar 310 stycken enligt protokoll.

Mars 1973 vid årsmötet avgår Anna Persson, Långgatorna, Hamre, som varit med sedan starten 1958. Ny ledamot Hanna Bergström, Trogsta.
En person vill ha skadestånd av föreningen p.g.a. ”förstörda byxor genom kospillning”.

Augusti 1973 anhåller Herman Schön att Hembygdsföreningen skall arkivera protokoll- och kassaböcker från Delsbo och Hudiksvalls hästavelsförening. Vilket beviljas.
Ett brev från Sveriges Radio upplästes. Det var med anledning av ett fönster från 1632 som Janken i Tomta skänkt till forngården och som förvaras där på övre våningen i Barstuga. En diskussion följde om fönstren, som är ovärderliga, hellre borde förvaras på annat ställe ev. på museet eller i lådor i arkivet vid Församlingshuset. Det beslöts att de skall fotograferas, text och foto uppsättas på forngården.

Oktober 1973 meddelas att lådorna till fönstren är påbörjade men inte färdiga.

Januari 1974 beslöt styrelsen förbjuda allt bete på ett område söder om Kälkebobyggningen före midsommar.
Förhandlingar med Erik Hed om att förvärva mark för lämplig parkering strandade hos Lantbruksnämnden. (Förvärvstillstånd krävs).
Hanna Bergström tog upp ett brännbart ämne, nämligen borttagande av taggtråd i markerna. Det beslutades att skriva en motion till Hembygdsförbundet.

Mars 1974 vid styrelsemöte hälsade ordf. Arthur Olsson alla välkomna varvid han särskilt vände sig till Börje Olsson som lovat medverka med information om teaterpjäsen ”Hälsingar”.

Mars 1974 vid årsmötet inväljes Börje Olsson och Gunnar Viktorsson i styrelsen efter Gustaf Fagerström resp. Lars Nilsson. Omvalda blev Anton Nilsson, Helen Forss och Elin Westin.
Kvarstående ledamöter Sören Fagerström, Gösta Svensson, Hanna Bergström och Arthur Olsson.
Suppleanter Lars Widell, Nils Grundström, Mary Jonsson, Paul Holmqvist, Olle Persson, Ragnar Pettersson, Erik Hed, Alva Albinsson och Bror Fors.
Som revisorer omvaldes Erik Olsson och Verner Enström med Gunnar Janzon som ersättare.
Angående forngårdens öppethållande under sommarsöndagarna och servering i samband därmed, meddelades att Ann-Mari Hållén, Bäck, som under många år skött densamma till stor belåtenhet, nu önskar sluta.
Elin och Anton Westin, Tronbo, åtog sig att ha serveringen några söndagar under sommaren.
På årsmötet visades en utställning om ”Fästmögåvor” och Hilding Mickelsson berättade och visade bilder.
Årsmötet avslutades med nationalsången ”Du gamla du fria”.

Juni 1974 diskuterades taken på forngården som började bli i dåligt skick. Lars Persson i Bäck hade varit i kontakt med länsantikvarien i Gävle vilken ansåg att taken bör prioriteras före den tänkta fastbandhagen runt forngården.
Bror Berglöf i Rumsta har erbjudit sig att sköta gräsklippningen på forngården med sin minitraktor i sommar à 35 kr per timme, vilket antas.

Midsommarfesten 1974 sattes följande priser: Alla besökare, inkl. dräktklädda, betalar 5 kr i inträde. Barn under 12 år fritt. Kaffe 4 kr, ostkaka 4 kr och läsk 2 kr.
Konstnären Palle Åberg skänker en tavla som styrelsen beslutar att lotta ut.

Dec 1974 beslutades att vid kommande midsommarfest anordna ett tombolalotteri som skall omfatta 3 000 lotter à 1 kr. Till tombolakommitte valdes Brita Trolin i Utnäs, Helen Forss i Bäck och Gunhild Janzon i Hamre.

Januari 1975 upprättar Erik Hed ett testamente till förmån för Hembygdsföreningen. ”All min egendom såväl fast som lös egendom, av vad slag det vara må, skall tillfalla Forsa Hembygdsförening.”
Årsmötet 1975 väljs blekmästaren Nils Grundström in i styrelsen och dessutom som ordförande.

April 1975 beslöts att höja inträdet vid midsommarfesten till 10 kr, dräktklädda 5 kr och barn fritt.

Maj 1975 diskuterades en försäljning av knektstugan i Hillsta.
Beslutades att anordna ett lotteri på inträdesbiljetterna, 5 vinster à 25 kr. Nils Grundström åtog sig köpa linnevaror på Holmas linnelager.
September anordnades surströmmingsskiva i Barstuga för dem som arbetat under sommaren och ett särskilt tack utfärdades till paret Nicklasson i Iggesund för deras uppoffrande arbete med folkdansarna.

Till julen 1975 började de första släktböckerna över Forsa och Hög distribueras från tryckeriet. Hembygdsföreningen står som utgivare.

Januari 1976 donerade Janne Ellström till föreningen ett band hälsingelåtar, tecknade och musiksatta av honom själv.

Mars 1976, på årsmötet, tackades dr Tore Sundberg, adjunkt Anders Nilsson och f d ordförande Anton Nilsson för deras arbete med färdigställandet av släktboken. På årsmötet hade anordnats en utställning på gamla fotografier tagna i Forsa tiden 1895-1930 av bl.a. Anders Jonsson i Ölsund, Anders Olsson i Trogsta, Britta Grundström i Björkmo och Olof Trolin i Utnäs.

April 1976 diskuterades att flytta ”Kares Kaffe” vid Lundströmmen till forngården.
Erik Hed har donerat en lada till föreningen. Ladan är belägen vid Änget intill forngården.

Juli 1976 lovar Marta Trolin basa över sommarserveringen.
Det beslöts att beställa 100 st t-shirt i blandade färger och storlekar till midsommarfesten för ett pris av 20 kr st. Lars Strand boende på Norrtull har lovat att teckna ett mönster att trycka på t-shirten, bestående av sängstugans förstukvist, utan kostnad.

Augusti 1976 är toalettbygget klart.
Vid ett inbrott under sommaren har det stulits en mynningsladdare. Den hängde i den vänstra kammaren i bryggstugan. Med anledning av inbrottet beslutade mötet att flytta över en del värdeföremål till härbret under vintern. Vidare meddelades att ett tjuvlarm installerats i forngården med ringsignal i Heds lägenhet.
Uthyrningen under sommaren har varit livlig. Bl.a. tre dansaftnar, släktträff, söndagsskol-avslutning, surströmmingsskiva, åtta helgserveringar som varit välbesökta, samt uthyrt till Idenors nybildade Hembygdsförening, vilka erhöll gratis hyra som startbidrag.

Mars 1977 hölls årsmötet på bygdegården i Klångsta. Där framförde Margit Leman i Sörforsa förslag om att Hembygdsföreningen borde anskaffa vykort med forsamotiv till försäljning.
Milly Johansson undrade om föreningen kunde anordna en bussresa till Kulturhuset i Stockholm för att bese utställningen om Hudiksvalls kommun 1920-1970 med rubriken ”Igår, går igen”.
Gustav Fagerström berättar att han samlar in persedlar och utrustning, dels från I 14 i Gävle och dels på annat sätt, till Trossboden i Rolfsta. Detta för att inrätta ett museum över Forssa Kompani, vidare att en minnessten skall resas vid Trossboden.
På årsmötet utdelades blommor till spelmanslaget för att de troget ställer upp. Mötet avslutades med att fotografen Ragnar Forsberg i Hamre visade diabilder med motiv från trakterna omkring Kyrkan och Näsviken tagna under 1920-talet. Nu kommenterade av honom själv.

Maj 1977 beslutades att midsommarfesten skulle starta kl 15, resning av majstång kl 16.
Det traditionella talet som tidigare hållits från trappan skall flyttas ut på tunet, för att bereda plats för serveringen inne på gården.
Anton Westin i Tronbo fick i uppdrag att dels renovera och dels nytillverka bänkar framför Kälkebobyggningen.

Januari 1978 meddelades att omkring 400 släktböcker fanns kvar till försäljning.
Det beslöts att pärmarna med inventeringslistorna från forngården skall förvaras i arkivet på Församlingshuset.
Det meddelades att en vägsamfällighet bildats i Fränö där Hembygdsföreningen ingår.

April 1978 hålls årsmötet i Folkets hus, Näsviken. Föreningen firar detta år 20-års jubileum. På mötet utsågs två av föreningens grundare och stöttepelare, Anton Nilsson, Nansta/Norrviksta, och Gustav Fagerström, Övernäs, till föreningens första heders-medlemmar.
En utställning av gamla brudtavlor fanns att bese. Börje Olsson underhöll med att läsa en bygdemålshistoria som handlar om ”Skållåten”. Därefter spelade Forsa spelmanslag ”Skållåten”.
Till sist visades en film av TV-filmaren Erik Eriksson som handlade om hur människorna lever vid Lill-Härjå-bygget.

Mars 1978 meddelar ordf. att Forsaljud lovat ställa upp och ordna högtalaranläggning på midsommaraftonen, att Ingvar Olssons orkester spelar till dansen och att scouterna svarar för parkeringen som vanligt. Till festkassör utsågs Lars Persson i Bäck.
Maj-Lis Grundström och Ann-Britt Jonsson har åtagit sig söndagsserveringen under sommaren.

Juni 1978 besöker en arbetsgrupp från föreningen tillsammans med en representant från kommunen forngården, för att göra ett kostnadsförslag till reparationerna av forngården, speciellt taken på logen och sängstugan.
Sören Fagerström meddelar att försäljningen av soldattorpet i Hillsta är klart. Jonnie Dahlström är köpare och priset är 10 000 kr.
Under våren kommer en dräktinventering att ske på initiativ av textilläraren på Folkhögskolan, Birgitta Wassgren i Harv. Till förberedande kommitté valdes Kerstin Andersson i Lund, Sören Fagerström i Byberg, Marta Sverin i Häggnäs, Hanna Bergström i Trogsta, Vailet Nicklasson, Iggesund, samt Elin Westin i Tronbo.
Det beslutades att inköpa en bandspelare till föreningen.

Mars 1979 meddelas att målning och tapetsering i Kälkebostugan är svårt att få till stånd. Ingen målare vågar sig på detta projekt. Efter påtryckning så kanske det ändå kan komma igång under året.

Mars 1979 årsmöte i Församlingshuset. Årsmötet avslutades med premiärvisning av filmen om Lars Nilsson i Ystegården, Vålsta, som gjorts av filmaren Erik Eriksson, Korskrogen. Filmen berättar om arbetet på gården.

Maj 1979 meddelas att målare åtar sig arbetet med Kälkebostugan. Holger Persson, Inganlid, avlägsnar lister innan målningen påbörjas.
Det är svårt att få spelmän till midsommarfesten. Forsa spelmanslag känner sig för gamla för att framträda.
Nils Grundström lovar att tillverka vinster till lotteri. En ljugarbänk och en ”stulto” (vagga).
Kyrkokören med förstärkning av några från kammarkören kommer att framträda med sång.
November meddelas att midsommarfesten gav ett netto på 25 000 kr, omsättningen var 55 000 kr.
På förslag av Hanna Bergström beslöts att till våren snygga upp sängar, tvätta linne och byta sänghalm. Hon lovar också att väva löpare. Karin Carlsson lovar att väva nya gardiner.
Fem brandsläckare har skaffats till forngården.

1980-talet


Januari 1980. Hälsinglands museum behöver ses över, enligt styrelsen. Alla gamla föremål som hör bondekulturen till, är bortplockade. Med gemensamt intresse från samtliga hembygdsföreningar i trakten så kanske det går att få en ändring på detta sorgliga faktum.

Mars 1980 årsmötet. I årsberättelsen framgick det att föreningen har 364 medlemmar.
Efter avlidne spelmannen Janne Ellström har föreningen som gåva fått hela hans samlingar av noter och uppteckningar av spelmansmusik. Hans fiol har av föreningen inropats på auktion. Vidare har föreningen ropat in en del intressanta föremål vid auktion hos Folke Larsson i Björkmo.
Arne Anderson i Trogsta tog upp frågan om bevarande av gamla tiders jordbruksredskap. Ordf. framhöll att platsbrist gjorde att föreningen inte för tillfället kan åta sig att förvara mer.
Anna Humble, Åkre, tackades för sitt arbete med föreningens bandspelare och som ledare för olika cirklar.
Arkeolog Lars Liedgren visade bilder och berättade om utgrävningarna i Trogsta under åren 1976-1979.
Hanna Bergström, Trogsta, läste en dikt som Johan ”Nirs-Johan” Johansson, bördig från Trogsta, skrivit.

April 1980. I samråd med Kulturnämnden i Hudiksvall beslöts att visning av forngården skall ske den 29-30 maj samt 2, 3 och 4 juni. Det gäller 600 förskoleelever från storkommunen.
Meningen är att eleverna skall få stifta bekantskap med gamla yrken, såsom kardning, spinning, hällbrödsbak, bindning av fastbandhage, folkdans och täljning i trä.
Inför midsommarfesten har Henning Lundström lovat medverka som underhållare.
Bollnäs mejeriförening har lovat 150 kg ofrusen ostkaka. Evy Svensson i Lund leder barnlekarna och Ingemar Eklind, Skarmyra, och Ingvar Albinsson, Flatmo, spelar därtill.
Glass- och korvkiosken skall flyttas till staketet som gränsar till Heds fastighet.
Det meddelas att släktboken till fullo är betald.
Sören Fagerström, Byberg, tog upp frågan om utgivande av en bok om Forsa. Ordf. Nils Grundström lovade att kontakta HT-journalisten Hilding Lindh i Norrviksta och Forsabördige (Vålsta) adjunkten Anders Nilsson i Ljusdal och höra om deras inställning.

Februari 1981 beslutades att filmen som Uno Larsson och Göran Åkerblom arbetat med under året skall visas på årsmötet. Filmen tar ca 45 minuter och handlar om förberedelserna inför midsommarfesten, samt själva festen.
Det meddelades att 36 forsabor deltagit i en dräkttävlan i Ljusdal under juni månad.

Mars 1981 på årsmötet spelar bröderna Sven och John Bergström, Trogsta, Marta Trolin, Utnäs, och Staffan Berg allmogemusik.
Årsavgiften är 10 kr. Medlemsantalet 346 st.

Maj 1981 en spelmansträff kommer att anordnas på forngården under juli. Erland Nicklasson, Iggesund, utsågs att stå som ledare för träffen.
Sören Fagerström har köpt en kopparslagarutrustning för föreningens räkning.

September 1981 har en gammal smedja donerats till föreningen av Anders ”Julle” Eriksson i Klångsta. Den skall rivas och flyttas till en plats intill bakstugan på forngården av föreningens medlemmar. Smedjan blev med en väldig fart uppsatt av Anton Westin i Tronbo, Holger Persson i Inganlid, Lars Persson i Bäck och Nils Grundström i Björkmo.
Beslöts ordna en resa till Länsmuseet i Gävle för dem som arbetat under midsommarfesten.
Ett härbre hos Arne Anderson, Trogsta, som föreningen kan få överta, skall undersökas om det är i sådant skick att det är lönsamt att taga vara på detsamma. Härbret är flyttat till Trogsta efter att ursprungligen ha stått vid Forngården.
Meddelades att benämningen ”Båtlänningen”, som ägs av Hembygdsföreningen, skall ändras till Fränö 6:1.

Mars 1982 beslutade styrelsen att tacka nej till trogstahärbret p.g.a. att det redan finns tillräckligt med byggnader att förvalta.

Mars 1982. På årsmötet kåserade polismästare Erik Nilsson, Hudiksvall (bördig från Klångsta), omkring händelser och personer från Forsa ur boken Glysisvallur, skriven av prosten Olof Broman i Hudiksvall under 1700-talet.

Augusti 1982 fanns ett bidrag från kommunen på 50 000 kr att tillgå för reparation av logtaket.
Det är aktuellt att börja tänka på taket på bryggstugan. Börje Olsson blev utsedd att leta lämpliga träd som skulle räcka till taklängden.
Forngårdens byggnader rödfärgas för en kostnad av 10 000 kr med hjälp av en firma.

Februari 1983, Lars Persson i Bäck, Holger Persson i Inganlid, samt Anton Westin i Tronbo, borde enligt styrelsen få någon slags uppmuntran för sitt idoga arbete på forngården. Lars Persson har lagat skorstenar, målat portar, knutar och fönsterfoder, så hela forngården lyser som en pärla.
Styrelsen beslöt att nya kokkärl och kaffepannor skulle införskaffas till köket. Anne-Marie Hållén i Bäck och Elin Westin i Tronbo blev uttagna att utföra detta viktiga uppdrag.
Enligt styrelsen bör en del äldre suppleanter bytas ut till förmån för yngre förmågor.

Mars 1983. På årsmötet väljs Astrid Nilsson, Bäck, in som suppleant.
Astrid Nilsson har erhållit ett stipendium från föreningen för att genomgå en etnologikurs, och har som tack överlämnat en betygsuppsats till föreningen, angående Forsa Folkdanslags verksamhet.
Föreningen erhöll som gåva en s.k. vällingklocka från Forsså Bruk. Näsvikenborna Gunhild Janzon och Gustav Fagerström berättade om den gamla klockan, som minner om en svunnen epok.
Det berättades att forngården fyller 50 år och Föreningen 25 år i år och att ett jubileum planeras.
Årsmötet avslutades med visning av foton från invigningen för 50 år sedan.

Maj 1983 beslutades det beställa 250 kg ostkaka av Birgitta Wiklund i Sörhoga.
Det planeras för en minnesstund vid forngården över Jonas Andersson i Ölsund. Hans tonsättningar av psalmer och visor kommer att framföras i juli. Jonas Anderssons orgel och spinett är donerade till föreningen.
En ny tombolatrumma till lotteriet är inköpt för 130 kr.

September 1983. Jubileumsdagen blev en lyckad tillställning. Erik Hed utses till hedersmedlem. Många önskade en återupprepning av hantverksförsäljningen ett annat år. Inkomsterna uppgick till 17 000 kr. Uno Larsson och Göran Åkerlund filmade hela jubileet.
(Inga ytterligare uppgifter om jubileumsdagen finns att tillgå ur protokollet. Red. anmärkn).
Beslöts att ett arvode på 1 000 kr bör utgå till Hans Lindberg, Tronbo, som en uppmuntran för allt arbete han nedlagt på gamla traktorn som en gång tillverkats av bröderna Lars och Jonas Olsson i Utnäs. Den hade startat, men ännu återstår några små detaljer för att den verkligen skall fungera. Detta kommer att åtgärdas vid senare tillfälle.
Fortsatt inventering av hembygdsdräkterna kommer att ske i höst. Mössor, band och spännen står på tur.
Från Annie Littmarck (bördig från Bergnäs) har föreningen erhållit en uppsats. Den är skriven 1939 som enskilt arbete i geografi vid läroverket i Hudiksvall. Uppsatsen handlar om Hedsta 1:3´s gårdshistoria.
Anton Nilsson, Nansta/Norrviksta, har donerat en väldigt unik flaggstång. Det är en dubbel stång, en fot med två toppar. Framtagen av hans far Nils Johansson Nansta/Trogsta.
Holger Persson, Inganlid, åtog sig att ordna nytt tak på prästens tiondehärbre. Härbret flyttades i början av 1930-talet till forngården.
Medlemsresan detta år gick till Fågelsjö gammelgård. Ann-Mari Hållén ordnade resan.

Dec. 1983 kom en inbjudan från handikappföreningen i Hudiksvalls kommun. Hembygdsgårdarna är ett attraktivt utflyktsmål, men är i allmänhet dåligt anpassade för handikappade.
Visade Erik Forsström, Hudiksvall, en film från föreningens jubileum.

Mars 1984. På årsmötet väljs Håkan Franck, Mon, Hedsta, in som suppleant.
Årsavgiften höjs till 15 kr.
M. Ridderstedt, Gävle, visar diabilder från inventeringen av forsadräkten.

Maj 1984. På hembygdens dag utsågs att representera Forsa i tåget av nationalklädda på Skansen, Astrid Nilsson och Åke Palm, Bäck.
Nils Grundström visade filmen som Uno Larsson och Göran Åkerström spelade in vid 50-års-jubiléet.

Sept. 1984. Uppförande av en utescen diskuterades. Förslaget att plana till den igenrasade källarkullen och lägga en trätrall ovanpå antogs som ett provisorium.
(Källaren, som förmodligen en gång tillhört den utflyttade Sörgården, var belägen på platsen där kiosken är placerad idag. Redaktörens anmärkning).
Byte av tak på bryggstu'byggningen framlades som angeläget. Lars Persson i Bäck skall följa med Erik Nilsson i Västanäng för att se om det finns några lämpliga träd på hans skifte.
Erik Hed erbjuder föreningen att förvara riksdagsmannen och kompositören Jonas Andersson i Ölsunds donation, en spinett och orgel, i sin barstugubyggning.
Förslag har kommit om att kopiera ett bomullshalskläde till Forsas kvinnodräkt. Halsklädet skall ställas ut i Jordbrukskassans skyltfönster i Sörforsa samt att förhandsbeställningar kan göras där.
Från inventeringen av forsadräkten. Vid sista insamlingsomgången rapporterades att herrplagg, skinnkläder och dräktsmycken inkommit i större antal än väntat. Denna gång har alla plagg från forngården tagits med, liksom en hel del från Jonnie Dahlströms samlingar i Hillsta.
Holger Persson, Inganlid, berättar att det var 4 000 inlösta på midsommarfesten och det höjda biljettpriset ger en vinst på 47 000 kr.
Anders Larsson i Lund vill överlämna skakverket vid Lundströmmen till föreningen. Föreningen vill avvakta och se vad som sker med dammen och övriga byggnader vid Lundströmmen.

Nov 1984 beslutades att vällingklockan från Forsså Bruk skall sättas upp vid Rosenborgs äldreboende.

Mars 1985. Börje Olsson, Rumsta skänker en loge ”Sverins loge” till föreningen. Rivning av logen bekostas av föreningen samt städning efter rivningen. Av virket från logen skall byggas upp en scen vid forngården. Scenens storlek blir omkring 7 X 8 m och bör vara placerad där spruthuset nu är beläget. Spruthuset flyttas till gamla källaren. En skrivelse från Hälsinglands spelmansförbund, genom John Bergström, Trogsta, angående framtagande av noter från tre spelmän, Hilding Nordin, Sörhoga, Janne Ellström, Hamre och Johan Eriksson (Krok-Johan) från Norrbo. Dessa tre spelmän ingick i gamla Forsa spelmanslag. Det finns två avsikter med framtagandet.
1. Dokumentera dessa tre spelmäns kompositioner.
2. Sälja dokumentet, så att spelmansrörelsen och andra intresserade kan få möjlighet att komma över låtarna.

Föreningen beslutade att bidraga med hälften av kostnaderna, alltså 4 900 kr. Resterande bekostas av Hälsinglands spelmansförbund.
Hanna och Erik Bergström överlämnade till föreningen tre tavlor föreställande Martin Luther, Nathan Söderblom och Jesu död.

Mars 1985. Årsmötet väljer in Astrid Nilsson, Bäck, och Birgitta Larsson, Smedsgården, i styrelsen och Hanna Bergström, Trogsta, lämnar.
Sören Fagerström, Näsviken, avtackades för sina 27 år i styrelsen, en riktig pionjär. Han utses som hedersmedlem.

Juni 1984. Inbjudan till dragkamp på Järnblästen har antagits av fem modiga män från föreningen.

1985. Vid ett åskväder antändes gaveln på Kälkebobyggningen. Erik Hed såg från sitt fönster att det brann och larmade brandkåren. Brandkåren kom och släckte och ordf. Nils Grundström fick sedan gå brandvakt. Väggmålningen på väv, som täckte hela gavelväggen, låg fint ihoprullad på golvet och Nils tänkte, att här har brandmännen gjort ett enastående arbete med att rulla ihop den värdefulla målningen.
Morgonen därpå köpte Nils två tårtor och for in till brandstationen, som tack. Brandmännen tog frågande emot dessa tårtor och sa att de inte hade rullat ihop något.
Väven hade av tryckvågen som uppstod vid åsknedslaget lossnat från väggen och rullat ihop sig själv.
Brandskadorna på byggnaden och speciellt på två stolar syns än idag.

Sept 1985 är den s.k. Sverinska logen från Rumsta på plats mellan dansbanan och tiondehärbret.
Ett berömvärt arbete av Börje Olsson, Holger Persson, Helge Sandh, Lars Persson, Anton Westin, Nils Grundström, Sune Englin, Henning Matsson m.fl.
Läraren Håkan Franck på Folkhögskolan har inkommit med en skrivelse om en samverkanskurs med Folkhögskolan. Den skall handla om Forsas historia samt Forsamålet. Start i okt. 1985.

Mars 1986 beslöts att införskaffa Hembygdsförbundets fana. Den skall användas den 6 juni ”Flaggans dag” vid medverkan å Glysisvallen i Hudiksvall.

April 1986. På årsmötet behandlades motioner från Håkan Franck om införskaffande av kopior från Ortnamnsarkivet av upptecknade ortsnamn i Forsa samt att föreningen skall medverka till fler ortnamnstavlor uti byarna. Dessutom ville han att den blivande kommundelsnämnden benämns Forsa kommundelsnämnd, ej Forsa-Näsviken. Skälet är att man bör samla innevånarna i Forsa och inte göra en uppsplittring. Årsmötet godkände styrelsens bejakande till motionerna.
En medlemsvärvningskampanj skall ske genom utsändande av gruppkorsband till samtliga hushåll i Forsa.
Jonnie Dahlström avslutade årsmötet med att berätta om Ystegården i Hillsta.

Juni 1986 beslutades att en ny korvkiosk skulle införskaffas. Bengt Erik Olsson, Ölsund, timrar en sådan för ca 15 000 kr.
Birger Johansson, Norrviksta, har fått till uppgift att tillverka 50 bockar plus plankor att sitta på.
Spelmansträffen går av stapeln 19 juli.
En amatörgrupp kommer att framföra Bishop Hill-spelet i den nya teaterladan. Samma kväll gästar sångaren Arhur Eriksson forngården.

Okt 1986 meddelas att gamla korvkiosken sålts till Norrbo IF för 3 000 kr.
Materialet till ortnamnsarkiv över Forsa socken som beställts från Ortnamnsarkivet i Uppsala har kommit och skall placeras ut på biblioteken i Näsviken och Sörforsa. Håkan Franck arbetar med att sortera materialet och behöver till detta inköpa 10 pärmar.
Rapport lämnades från kursen ”Forsa forndagar” som har Håkan Franck som organisatör. 67 deltagare visade stort intresse för ämnet, en fortsättning önskades.

Jan. 1987 beställdes tryckning av 2 000 ex. av Forsaboken som skrivits av journalisten Hilding Lindh. Uno Andersson i Sörforsa har jobbat fram en del bilder.
Birgitta Wassgren-Nilsson visade sitt imponerande arbete med folkdräktsinventeringen ordnat i prydliga pärmar.

Mars 1987 har en karta över Forsa och Högs socknar framtagits i samarbete med Föreningsbanken. Originalkartan är från 1690 och lär vara den äldsta över vårt område. Kartan kommer att finnas till försäljning.
Erik Hed överlämnar en donation som grundplåt i en stiftelse vars avkastning skall tillfalla föreningen. Han har även överlåtit nyttjanderätten till sin vallstuga på Käxbo.

Januari 1988. Parkeringsplatsen bör åtgärdas. Blir det en regnig sommar igen, är det svårt att nyttja täkterna.
11 inramade fotografier skänkta av Börje Ellström kommer att hängas i Rosenborg. Det är övervägande näsvikensmotiv.

Mars 1988. På årsmötet väljs Anna Lisa Viktorsson, Trogsta, in i valberedningen. För speciella arbetsinsatser under året utdelades blommor till Karin Karlsson, Trogsta, Kerstin Andersson, Lund, Marta Sverin, Häggnäs, Erik Hed, Fränö och Håkan Franck, Mon Hedsta.
Per Berglöf, Sörviksta, gjorde sig som talesman för medlemmarna och tackade styrelsen för årets arbetsinsatser.
P.H. Lindh avslutade mötet med att visa de bilder som inte fick plats i Forsaboken.

Okt 1988 bestäms att ostkaksförsäljningen flyttas från Kälkebostugan till Hedlogen. Holger Persson och Lars Persson, riktiga hustomtar, har ordnat till lokalen, kök med ugnar mm.
Vävstol skall uppsättas på Trogstaskolan under Karin Karlssons ledning. Greta Nilsson, Sunnanbäck, har lovat att väva mattorna.

24 maj 1989 avlider Erik Hed. All hans egendom tillfaller Hembygdsföreningen.
Ett rum för föreningens kläder har iordningställts i Heds sängstubyggning.
Käxbostugan är uthyrd till Henry Svensson, Näsviken.
Den ekumeniska gudstjänsten blir 19 aug.
En linåker skall upprättas vid forngården. Förhoppningsvis skall den bestå år från år, och den gamla linhanteringen får komma till heders igen, innan den blir glömd. Jan-Åke Malmqvist arbetar med en videofilm på 15 minuter om linhanteringen förr och nu.
Föreningen har fått i uppdrag att sköta Borgarbergets fornlämning. Hålla rent från sly, ta bort några granar vid muren och skylta bättre.
Styrelsen beslutar att bidraga med 10 000 kr till P.H.Linds minnesfond.
November hålls bouppteckning efter Erik Hed. Närvarande från föreningen Holger Persson och Nils Grundström.
December 1989 erhåller Hembygdsföreningen lagfart på Heds fastigheter Fränö 1:10 och 2:1 (Norrgården).
Det beslutades att Erik Heds gamla vapen skall pluggas. Vapnen och hans priser i skytte kommer sedan att visas i ett speciellt Erik-Hed-rum tillsammans med andra föremål som Erik samlat på sig.

1990-talet


Årsavgift 1990, 20 kr per medlem.

April 1990
hölls på årsmötet parentation över tre medlemmar som utfört ett stort arbete för föreningen från dess start. Erik Hed, Bror Fors och Hilding Lindh.

Maj 1990
En gåva från P.H. Linds dödsbo i form av diabilder och fotoalbum.
Renoveringarna av Heds gård pågår för fullt. Borrningen efter vatten för båda fastigheterna har avslutats och man fann vatten på 120 m djup.

Iordningställande av ett styrelserum i Heds sängstuga har påbörjats. Vid Kälkebobyggningen har taket till källaringången bytts ut och trappan till nattstugan har reparerats. En ny fastbandhage med grindar har uppsatts mot sjösidan.
14 juli anordnas spelmansträffen som ett ”Musik vid Dellen” arrangemang. Detta sker i samarbete med Forsa folkdanslag. En folkmusik- och folkdansgrupp från Bardu kommun i Nordnorge kommer att underhålla. Föreningen har inköpt två videoband där Erik Erikssons filmer ”Timmerrännan”, ”I skördetid”, och ”Nordsvensken” finns inspelade. Motiven är bl.a. hämtade från Lars Nilssons gård i Vålsta. Då denna gård brunnit ner under vintern är dessa filmer ovärderlig dokumentation. En mikrovågsugn är inköpt. Nya förhängen på skåpsängen och runt öppna spisen i Bryggstuga samt nya trasmattor har vävts till de båda kamrarna.
Ekumeniska gudstjänsten hade ett 30-tal gäster från Forsagården förutom allmänna besökare.
Föreningens bandinspelningar har kopierats från rull- till kassettband samt förtecknats av Per Nanstad, Skövde, bördig från Nansta.

Januari 1991
Avtal skall upprättas med Lars Olsson om jordbruksarrendet.
Blåbandsföreningen har lämnat handlingar i vårt arkiv för förvaring tillsvidare.

Mars 1991
Årsavgiften för 1992 fastställdes till 40 kr per person.
Holger Persson, Inganlid, avgår ur styrelsen. Han utses till hedersmedlem i föreningen. Ann-Mari Hållén, Bäck, väljs in.
Vuxendansen på midsommaraftonen har strukits till förmån för större familjeunderhållning under kvällen.

April 1991
beslutas att köpa fem andelar à 1 000 kr i den nybildade ekonomiska föreningen M/S Tamm.
Föreningen skall rusta båten Tamm och igångsätta passagerartrafik på Dellensjöarna.
Brev har kommit från Skogsvårdsstyrelsen om att tre åtgärder måste utföras, kompletteringsplantering och röjning av 2 ha på stamfastigheten och markberedning i Käxbo.
Vaktmästarbostaden är färdigrenoverad och det beslutas att annonsera efter vaktmästare.
En gåva har inkommit från Anny Andersson i Trogsta. En oljemålning utförd av hennes far, signaturen LAson, och föreställer en fäbostuga på Käxbo.

Maj 1991
Rut Persson i Tomta har åtagit sig att väva gardiner till de två stora rummen i Barstuga.
Rapporterades att en resa till Nakkila, Forsas vänort i Finland har skett. På resan deltog 58 personer och de flesta tillhörde Hembygdsföreningen. Reseledare var Gösta Lind, Forsa.

Augusti 1991
Föreningen har lånat ut 61 fotografier till en utställning om samhället Sörforsa i Holma-Hälsinglands lokaler under Väv-91 konferensen.

September 1991
Taket på Hed-logen bytt av firman Stonegård/Johansson till en kostnad av ca 115 000 kr.
En vägförening för skogsbilvägen kallad Grubbergsvägen har bildats och föreningen har andelstalet 20% i den brytningskostnad som uppstår.
Bengt Nilsson, född i Trogsta, anställs som vaktmästare och flyttar in i den nyrenoverade vaktmästarbostaden.

Nov 1991 beslutas att spela in en kassett med musik och berättelser från forsabygden. Forsakassetten är tänkt att säljas som souvenir. Föreningen står som utgivare.
Det meddelas att alla utlånade fotografier har återlämnats och återförda till arkivet.
Det meddelas att svar inkommit från ett vattenprov från den nyborrade brunnen. Resultatet är bra och vattnet anses tjänligt som dricksvatten. Den unkna lukten från vattnet kommer förmodligen att försvinna så småningom. Under förra vintern blev 53 st kartor vattenskadade av ett takläckage, de var ämnade till försäljning, men skänks nu till skolorna.
Anställningsavtalet med den nye vaktmästaren är klart. Vaktmästarens bostadsförmån anses motsvara 480 arbetstimmar per år.
Vaktmästarens arbetsbeskrivning: - Mindre yttre och inre reparationer. - Löpande städning av inre och yttre områden. - Gräsklippning av parkområdet, ansning av träd och buskar. - Viss vård av föremål och samlingar. - Guidning av besökande. Medlemsresan går med buss till Sundsvall, Sundsvalls museum, gemensam måltid och därefter besöks Sundsvalls teater, där komedin ”Besök av gammal dam” ges.
Vattenproblemet med lukt kvarstår. Det är berggas, svavelväte, som orsakar lukten. Reningsanläggning installeras.

Februari 1992 Vid spelmansträffen kommer en rysk folkdansgrupp bestående av 20-talet personer att gästa forngården.
Erik Jonsson, Tövsätter, har för föreningens räkning mottagit en kartong med fotografier efter släkten Stenmarks i Vålsta.

April 1992 På årsmötet avtackas Vailet Nicklasson, Iggesund, efter ca 20 år i styrelsen. Dorrit Berlin, Trogsta, väljs in.

Maj 1992 Det beslutas att Forsa IF får ombesörja skogsplanteringen på Käxbo för 1 kr per planta.
Forsa-musikkassetten är färdig med en upplaga på 500 ex. Kassetterna distribueras till olika försäljningsställen.

Augusti 1992 har Sven Jansson, direktör i Kommunförbundet, kommit med en förfrågan om föreningen var intresserad av att inrätta ett lokalt travmuseum omkring bygdesönerna Nordin och Stig H Johansson.

November 1992 Kursen Forsa forndagar på Folkhögskolan fortsätter och ger varje år ett litet netto. Antalet medlemmar 340 st.
Föreningen beslutar att hyra ut rummet intill styrelserummet till folkdanslaget gratis.
Föreningen har fått hjälp av arbetslösa s.k. ALU-arbetare att lägga om tak på bl.a. brygg- och herrstuga på Heds, samt en del andra arbeten. Föreningen står för materialet.

Maj 1993 Priset på släktboken sänks till 375 kr.

Juni 1993 går Håkan Franck in i styrelsen och ersätter Ann-Mari Hållén under resten av mandatperioden.
I samband med nedläggelsen av Föreningsbankens kontor i Näsviken erhåller föreningen en vacker forsadörr. Dörren ska ha suttit i det s.k. Krontorpet som var beläget där bankhuset senare byggdes.
Gunnar Wallberg fortsätter att färdigställa bryggstugans farstu, genom att vitmåla taket och sätta upp en brun stänktapet.

September 1993 Berättar- och allsångskvällarna under tre söndagar i augusti visar sig vara en lyckad satsning. 70-talet besökare första kvällen och mindre de övriga.
Reparationen av bryggstugutaket är slutfört till en kostnad av 134 000 kr.
Forsa forndagar hålls för 9:e gången med Håkan Franck som kursansvarig. Föreläsare blir Lasse Strand om utgrävningarna mellan Veda och Ofärne, Anders Nilsson om fäbodväsendet, Torsten Dalbom om rättsskipning å äldre tid och Håkan Franck om häxprocessen. Anna Persson, Långgatorna, har kommit med förslag om att fortsätta intervjua äldre sockenbor och spela in detta på band. Mötet föreslår att Sally och Ingemar Eklind tillfrågas om uppdraget.

November 1993 I samband med inventeringen av arkivet hittades handlingar efter den nedlagda andelstvätten i Näsviken. Det beslutades att de skulle förflyttas till Folkrörelsearkivet i Gävle.
Medlemsantalet 1993 är 410 st.

Februari 1994 har Sally och Ingemar Eklind påbörjat dokumentationen av äldre forsabor för vår räkning.
Medlemsresan har gått till Hallwylska palatset i Stockholm.
Sedan årsskiftet har 4 ALU-snickare arbetat på forngården under ledning av Lars Persson i Bäck. I Heds sängstuga har ett styrelserum färdigställts. Ett nytt tak har lagts på tiondehärbret och smedjan och därefter skall ostkakslogen brädfodras och fönster bytas. Gaveln på Heds barstuga skall också brädfodras.

Mars 1994 På årsmötet väljs Hans Åke Persson, Sunnanbäck, in i styrelsen. Birgitta Wiklund, Sörhoga, väljs in som revisor tillsammans med Lars Fältholm, Lund. Arne Anderson, Trogsta, väljs om som ersättare. Årsavgiften för 1995 fastslogs till 50 kr per person.
Helga Jonsson, Tövsätter, Viola Svensson, Inganlid, och Greta Persson, Inganlid, tackas för sitt arbete med servering och städning.

Maj 1994 har föreningen erhållit en penninggåva på 1 910 kr i samband med Gunnar Andersson i Hedstas dödsfall och begravning.
Det beslutas att märka upp ca 40 fäbodvallar i Forsa. Anders Nilsson framtar text till dessa, Sören Fagerström tillverkar ställningar.
Vykortet ”Klockklämtning vid brand i Forsa” är tryckt i 1 000 exemplar på miljövänligt papper.
Börje Olsson har köpt en pampig ram till föreningen för 160 kr, som kan göras om till anslagstavla.
Hans Bovin, Frägsta gård, har skänkt jordbruksredskap till forngården.
Birgitta och Olle Larsson, Smedsgården, har skänkt en gästbok till föreningen.
En förteckning av alla texter till fäbodvalls-tavlorna finns tillgänglig på forngården och en i arkivet.
Ett plåtskåp med hänglås har uppsats för forngårdens två ytternycklar. Alla får del av koden.
Renoveringen av forngården och Heds fortsätter. Nils Grundström tillverkar nya fönsterbågar till forngårdens barstuga. Tegel från Mariagården skall plockas ned och fraktas till forngården. Karl-Axel Skoglund konsulteras för målning av bryggstugan. Föreningen stödköper 10 ex. jubileumsböcker av Forsa IF - 75 år. Skriven av Leif Wilehag.
Föreningsresa till Kungsgården i Gästrikland och den återkommande julmarknaden. Vid Högbo Bruk besågs Textilmuseet och en måltid intogs.
Styrelse till Erik Heds Stiftelse utses för en mandattid av tre år: Erik Lindström, Norrtull, Birgitta Larsson, Smedsgården, och Nils Grundström, Björkmo. Revisorer Sixten Ivarsson, Lund, och Lars Fältholm, Lund. Föreningen har beslutat att stödköpa Håkan Francks bok om ”Forsamålet” för 12 500 kr.
Renoveringen av föreningens byggnader fortsätter med hjälp av ALU-arbetare och under ledning av Jean Andersson, Tövsätter.
Vägverket i Forsa har i samband med omorganisation, beslutat skänka äldre fotografier över broar i Forsa till föreningen.
Birgitta Wiklund, Sörhoga, avlöser Sixten Ivarsson som revisor i Heds stiftelse.
Föreningen beslutar att stödköpa 10 ex. av Berndt Stolts böcker om Järnbruksbygd.
I forngårdens bryggstuga har kök och två kamrar målats om av Anna Lena Wallner under rådgivning av konservator Mattsson, Gävle, och handledning av Karl-Axel Skoglund, Skarmyra.
Kostnaderna i samband med dokumentationen av äldre forsabor på video hamnar på 250-300 kr per videoband. Styrelsen beslutar att ersätta paret Eklind för de faktiska kostnaderna som uppkommer vid inspelningarna.

Mars 1995 På årsmötet väljs Håkan Franck in som ordinarie ledamot i styrelsen, likaså Ronny Sundberg, Norrvägen i Sörforsa.
Till valberedning omväljs alla, d.v.s. Anna-Lisa Viktorsson, Ingvar Albinsson, Flatmo och Axel Persson, Lund.
Följande personer avtackas: Birgitta Larsson för sitt styrelsearbete som kassör. Astrid Nilsson för sitt styrelsearbete som sekreterare. Gunnar Wallberg för sitt arbete inom byggnadskommittén. Inga och Evert Andersson, Häggnäs, för de arbeten som personliga suppleanter och valberedare under många år. Sören Fagerström visar sitt urklippsalbum med artiklar om föreningens verksamhet under åren 1958 och framåt.
Håkan Franck berättar om sin nyutgivna bok om forsamålet.
Sally och Ingemar Eklind visar tre korta avsnitt ur sina videofilmade intervjuer av äldre forsabor, som de gör på uppdrag av föreningen.

April 1995 utses som kassör Hans Åke Persson, Sunnanbäck, vice ordf. Erik Jonsson och sekreterare Ronny Sundberg.

September 1995 berättar Astrid Nilsson att föreningen erhållit fem kartonger med noter efter Agard Svärd, en spelman från Hudiksvall som avlidit 1995, 92 år gammal. Han var med och bildade Forsa spelmanslag. Gunnar Eriksson har överlämnat materialet. Fru Birgitta är dotter till Agard Svärd. Astrid berättade också att efter 1987 så finns inga föremål inskrivna i föremålsmatrikeln.
Föreningen har erhållit 20 000 kr från Stora skifteslaget för inköp av en dator. Därmed kan föremålsmatrikeln överföras till dator.

1995 Vedboden på Heds är i dåligt skick, rivs och ersätts med en ny timmerbyggnad. Bengt-Erik Olsson i Ölsund uppför den nya.

1996 framställer föreningen den så kallade ”Förningsduken/Forsaduken” till försäljning.
Föreningen övertar tillsynen av vattentornet i Sörforsa.

1997 ger föreningen ut Anders Nilssons författade bok ”Fäbodbygderna i Forsa och Hög”.

1998 erhåller föreningen som gåva aktier och bankmedel av Forsa och Högs Hästförsäkringsförening som upphör med sin verksamhet.

1999 framställer föreningen ytterligare ex. av den så kallade Förningsduken.

1999 ger föreningen ut ”Mommas fräsen” efter Håkan Francks översättning.

2000-talet


2000 installeras ny vedpanna och ackumulatortankar på Heds.

2001 trycker föreningen upp en folder om Forsa forngård.

2001 installeras vattentoaletter och avloppstank vid forngården, tidigare var det tunnor.

2002 ändrar föreningen firmanamnet till ”Forsa Sockens Hembygdsförening”. Tidigare var namnet ”Forssa Hembygdsförening”.

2003 framställer föreningen det så kallade ”Förklädestyget” efter en gammal förlaga.

2003 framställer föreningen vykort med motiv från forngården.
Till minne av avlidne hedersmedlemmen Anton Westin, Tronbo, gives penninggåvor till föreningens plusgiro.

2004 införskaffas en ny flaggstång vid Heds.

Januari 2005 startar fotoprojektet med inskanning av gamla foton och lokal hyrs på Holma-Helsingland i Sörforsa.

Juli 2005 arrangerar Musik vid Dellen en konsert på forngården. Sångerskan Helen Sjöholm med musiker uppträder. Dagarna före arrangemanget är varma och inget regn har fallit. När Helen kliver upp på teaterlogens scen börjar regnet i rikliga mängder falla och föreställningen fick flyttas fram någon timme.

Augusti 2005 arrangerar Folkets Hus föreningen i Hudiksvall musikalen Grease. Hembygdsföreningen upplåter forngården och svarar själv för serveringen.

Dagarna före arrangemanget har det regnat mycket så marken är lös. Det fick till följd att uppsättningen av den stora scenen vid Ängen-entrén blev besvärlig och efter halva föreställningen bryts musikalen p.g.a. att delar av scenen ”har satt sig”. Sättningarna innebar en risk för aktörerna att skada sig. Besökarna erhåller tillbaka entréavgiften av Folkets Hus.
Takmålningar från slutet av 1700-talet, gjorda av Jonas Åkerström, Rogsta, upptäcks under spännpappen i Heds herrstuga.

2005 anskaffas en ny åkgräsklippare med större kapacitet.

Mars 2006 erhåller föreningen tillsammans med övriga hembygdsföreningar i kommunen bidrag från Statens Kulturråd för att anställa personer som ska arbeta med dokumentering av gamla foton.

2006. Ny avloppsanläggning, större modell trekammarbrunn med markbädd på Heds.

Sept. 2006 anskaffas två nya flaggstänger vid infarten till forngården.

2007 byggs det s.k. fotorummet i Heds sängstu-byggnad.

2007 övertar föreningen ”Israel Jonzons Minnesfond” från Elevförbundet på Forsa folkhögskola. Minnesfondens ändamål har upphört, och enligt stadgarna ska vid likvidation överskjutande kapital tillfalla Hembygdsföreningen.
Vaktmästaren Ola Hulth bygger om Heds fäx till vedbod och en elevator införskaffas för att transportera veden upp ifrån vedbacken.
Antalet betalande medlemmar per 2007 är 368 st.

Juni 2008 sätts upp en nytillverkad motivlackad skylt vid infarten till forngården. Den har målats av forsakonstnären Tomas Jacobsen.
Originalnyckeln till Bryggstugan försvinner - stulen? Vilket den inte var, återfunnen ett decennium senare, bara gömd på ett ovanligt ställe.
Marta Trolin med vänner har ”stilat” upp Kälkbobyggningen så att det är andäktigt att där inkliva.
Till minnet av avlidne medlemmen Edvin Pettersson, Horne, gives penninggåvor till föreningens postgiro. Edvin har varit medlem i föreningen sedan starten 1958.
Sedan ”Erik Heds stiftelse för Forsa Sockens Hembygdsförening” bildades 1987, har till föreningen tillförts 863 000 kr av stiftelsens avkastning. Stiftelsens styrelse består av tre personer, för närvarande Nils Grundström, Björkmo, Birgitta Larsson, Smedsgården, och Hans Åke Persson, Sunnanbäck.
Nils och Birgitta har tillhört styrelsen från begynnelsen 1987. Hans Åke tillkom 1995. Styrelseledamöterna utses på tre år av Hembygdsföreningens styrelse.
Revisorer är Lars Fältholm, Lund och Gunnar Viktorsson, Trogsta. Lars har varit revisor sedan 1991 och Gunnar avbytte i år Birgitta Wiklund, Sörhoga, som suttit på sin post sedan 1995.

Augusti 2008 anordnade föreningen Ersk-Jans-dagen. En utställning om Ersk-Jansarna i Forsa och föredrag hölls av Åke Nygren. Musikalisk underhållning av bl.a. nyutnämnde riksspelmannen Gustaf Eriksson, Klångsta.
Ledhaspar med hänglås monteras på ytterdörrarna till Bryggstuga, Sängstuga och Kälkebo-sängstuga. Även bryggstu-dörren mot fäxe får ett lås.
Fönsterbågarna är sedan tidigare fastskruvade, förr satt de endast med spik (hästskosöm) på utsidan.


Nedtecknat år 2008 inför jubiléet
Hans Åke Persson, Sunnanbäck

Läs mer om Forsa Socken på Dellenportalen