Bli
medlem
här!
Arkiv
Forsa sockens hembygdsförening
aktuellt sockenbilder historia platsen föreningen arkivet

Arkivet

Några minnesvärda ögonblick ur föreningens historia

Linprojektet

Forsa Sockens Hembygdsförening har tillsammans med Scenplats Hudiksvall och Lunds Skola odlat lin vid Forngården i Fränö 2015. Skolan har sedan varit med vid skörden (rivningen) och sedan har samtliga moment fram till spinning utförts vid Lunds Skola. Hela projektet har utförts med sakkunnig ledning av Karin Westin, Trogsta.

Textilprojektet

Textilprojektet: "Fränös handvävda i ny tappning"

Hembygdsföreningen och Forsa Folkhögskola har samarbetat i två olika textilprojekt. Två olika grupper av distanselever i folkhögskolans fördjupningskurs i vävning och formgivning har medverkat tillsammans med sina lärare med Maivor Unosson i spetsen. Från hembygdsföreningen har Marta Trolin och Astrid Nilsson jobbat med projektet. Det har innehållit analys av forngårdens äldre vävnader, kopiering i dagens material och formgivning av en ny vävnad med inspiration från den gamla. Projektet har sedan gjort utställningar på både folkhögskolan och forngården. Dessutom har två vävhäften producerats.

Vävskäl - Historik om Forsa Forngård och Forsa Folkhögskola. 14 vävsedlar på nya vävnader och presentation av vävaren.
Pris: 150 kr, utgiven maj 2013

Vävskäl 2 - Historik om vävnader på forngården. Historik om vävutbildningen på Forsa Folkhögskola. Hur man analyserar en väv. 35 vävsedlar på både nya och äldre vävnader.
Pris: 270 kr, utgiven sep 2014

Om du vill köpa vävhäften, kontakta Astrid Nilsson på 070-634 33 33 eller astrid.emelie@telia.com

Forsa databas

På Forsa databas kan du läsa om en studiecirkel om Näsviken från 2004. Kika gärna på denna sida eftersom det som finns där fortfarande är riktigt intressant. De olika rubrikerna är:

- Befolkningsinflyttning i Näsviken
- Förbudsomröstningen 1922
- Näsvikens historia, Gustav Fagerström
- Hamre Boll Klubb
- Register av artiklar med anknytning till Näsviken i Julhälsning
- Register över litteratur med anknytning till Näsviken
- "Ägonamn" i Näsvikensområdet enligt Laga Skifte
- Kartbilaga enligt ovan
- Blandade anteckningar

Se Forsa databas

Här kan du läsa materialet från studiecirkeln "Några byar i"